Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/08/2006
I. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно действия на Областния управител на Благоевград г-н Владимир Димитров, несъвместими с правомощията му по Закона за администрацията.
2. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно изплащането на обезщетения на репресирани лица по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.


II. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно намерение на министъра на околната среда и водите за извършване на промяна в защитена територия - Природен парк "Странджа" - намаляване на площта по смисъла на чл. 41, т. 3 от Закона за защитените територии и цялостната политика по отношение развитието на Природен парк "Странджа".
2. Въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно системно обгазяване на квартали от гр. Велико Търново и поречието на р. Янтра.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно престъпна небрежност на компетентните държавни органи, довела до застрашаване качеството на питейната вода и здравето на повече от два милиона български граждани.


III. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ относно арестуваните във Варна членове и симпатизанти на ПП АТАКА.
2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно превишаване служебните правомощия от страна на служители на МВР гр. Провадия, по време на заседание на Общинския съвет на община Провадия.
3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ относно правомощията на служителите на МВР да се отбраняват, когато са заплашени животът и здравето им.


IV. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно трасето на автомагистрала "Хемус" и мотивите за неговия избор.
2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно нарушение на служебните задължения, извършено от изпълнителния директор на "В и К" ЕООД - Благоевград.
3. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно гаранционния срок на пътните съоръжения.


V. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно уволнение на директора на Регионална ветеринарномедицинска служба, гр. Търговище.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно престъпна небрежност в земеделското министерство, довела до застрашаване качеството на питейната вода на повече от два милиона български граждани.


VI. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА и НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ относно издадено от Министерството на здравеопазването съгласувателно становище за производство на дървени въглища в местност "Мишелика", с. Къпиново, община Велико Търново.
2. Въпрос от н.п. ИВА ПЕТРОВА СТАНКОВА относно възможността за работа в аптеките на пределни цени за крайния клиент (пациент).
3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на най-елементарни хигиенно-епидемиологични изисквания за провеждане на детски лагер в база на община Харманли, находяща се в с. Добринище.
4. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно липса на лекарства за онкоболни в град Пловдив.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на правителството за международен обмен на тъкани, предназначени за трансплантация.
6. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно лекарствената политика за астматично болните в Република България.


На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Любен Корнезов;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Стела Банкова, се отлага отговорът на нейно питане към министъра на вътрешните работи Румен Петков.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на транспорта Петър Мутафчиев.
Поради участие в предварително планирано мероприятие с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на финансите Пламен Орешарски.
Общ брой: 10 ( писмени: 4 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 7 ( писмени: 0 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно противодействие на разпространението на наркотици в гр. Русе (връчен на 25.08.2006).

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно ангажиментите за съкращения в държавната администрация (връчен на 25.08.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно връщане в патримониума на държавата на т.нар. "царски имоти" (връчен на 25.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно състоянието на пътя до с. Струма, община Сандански (връчен на 25.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ограничен достъп до плажна ивица (връчен на 25.08.2006).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно обгазяване на град Велико Търново (връчен на 25.08.2006).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно приложение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в "Трансмариска - 69" АД в гр. Тутракан (връчен на 25.08.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно перспективите за газификация на община Благоевград (връчен на 25.08.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно перспективите за газификация (връчен на 25.08.2006).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно неуредени въпроси с ведомствени жилища между "БДЖ" - ЕАД и НК "ЖИ" (връчен на 25.08.2006).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно Договор за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Попинци", област Пазарджик (връчен на 25.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно намерение за депониране на отпадъци в мина "Иван Русев" (връчен на 25.08.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно връщане в патримониума на държавата на т.нар. "царски гори" (връчен на 25.08.2006).
===
Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Устен отговор в заседанието на 25.08.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно действия на Областния управител на Благоевград г-н Владимир Димитров, несъвместими с правомощията му по Закона за администрацията.
Устен отговор в заседанието на 25.08.2006 на въпрос на н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно изплащането на обезщетения на репресирани лица по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 25.08.2006 на въпрос на н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно системно обгазяване на квартали от гр. Велико Търново и поречието на р. Янтра.
Устен отговор в заседанието на 25.08.2006 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно престъпна небрежност на компетентните държавни органи, довела до застрашаване качеството на питейната вода и здравето на повече от два милиона български граждани.
Устен отговор в заседанието на 25.08.2006 на питане на н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно намерение на министъра на околната среда и водите за извършване на промяна в защитена територия - Природен парк "Странджа" - намаляване на площта по смисъла на чл. 41, т. 3 от Закона за защитените територии и цялостната политика по отношение развитието на Природен парк "Странджа".

Форма за търсене
Ключова дума