Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/08/2006
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно усвояването на европейските фондове в периода 2007-2009 г.


II. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ и МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно Решение на Европейския съд по правата на човека.


III. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерство на икономиката и енергетиката за оздравяване на "Топлофикация " - София.
2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно назначаването на Добринка Михайлова в борда на директорите на "Топлофикация".
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на НЕК за износ на електроенергия.
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно средствата за модернизация на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева;
- заместник министър-председателят и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем - на въпрос с писмен отговор от народните представители Иван Сотиров и Ваньо Шарков;
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на 2 въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов, и Ахмед Юсеин;
- министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова - на въпрос от народния представител Фатме Илияз;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на въпрос от народния представител Евдокия Манева.
Поради платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на отбраната Веселин Близнаков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Поради участие в предварително планирани мероприятия с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на финансите Пламен Орешарски, и министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски.
Общ брой: 12 ( писмени: 4 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 2
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Общ брой: 3 ( писмени: 1 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно държавни служители членове на съвета на директорите на многопрофилни болинци за активно лечение (връчен на 11.08.2006).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на питане на н.п. СОЛОМОН ИСАК ПАСИ относно жалба от Тодор и Мария Инджови за разглеждане по съответния ред на поведението на длъжностни лица от съдебната система, които според жалбоподателите, накърняват правото им на обективна и справедлива защита на техни законни интереси (връчен на 11.08.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно извършени престъпления и корупция в град Кубрат (връчен на 11.08.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно неправомерно възстановяване на собственост върху земеделска земя в Созопол (връчен на 11.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ относно подпомагане съхранението на зърното от Държавен Фонд "Земеделие" (връчен на 11.08.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката
Писмен отговор на въпрос от н.п.ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно ремонт на сгради от обществена значимост на територията на община Разлог,област Благоевград, включени в програмата за енергийна ефективност (връчен на 11.08.2006).

===

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 11.08.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно усвояването на европейските фондове в периода 2007-2009 г.

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 11.08.2006 на питане на н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ и МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно Решение на Европейския съд по правата на човека.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 11.08.2006 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на НЕК за износ на електроенергия.
Устен отговор в заседанието на 11.08.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно средствата за модернизация на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".
Устен отговор в заседанието на 11.08.2006 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерство на икономиката и енергетиката за оздравяване на "Топлофикация " - София.
Устен отговор в заседанието на 11.08.2006 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно назначаването на Добринка Михайлова в борда на директорите на "Топлофикация".

Форма за търсене
Ключова дума