Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/08/2006
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно професионалните критерии за назначаване на дипломатически служби.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за контрол върху приватизационните сделки и санкциите, които предприема Агенцията за следприватизационен контрол.


II. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти в държавния резерв.
2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно готовността на държавата да поеме разходите по поддръжката и използването на мрежата за жична радиофикация.


III. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно статута на военнослужещите в процеса на ускорена професионализация на Въоръжените сили на Република България.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно нарушения на Кодекса на труда от директорката на Националния Дворец на децата.
3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно неправомерно уволнение на служител.


IV. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ относно финансирането на Петия балкански фолклорен фестивал в гр. Кърджали на 10.07.2006 г.


V. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ относно действия на служители на МВР в гр. Кърджали на 10.07.2006 г.
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на вътрешните работи в борбата с престъпността в Плевенска област и взаимодействието между полицията и гражданските сдружения.
3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно използван специализиран превоз и охрана от министъра на вътрешните работи.
4. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно проверка на данни за корупция на висш служител на МВР.
5. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно извършените провокации на 19.07.2006 г. в джамиите в град София и в град Айтос.
6. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно случаите на посегателства по отношение на църквата "Св. Архангел Михаил" в гр. Калофер.
7. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно лицата разпространили листовки в с. Копринка и с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора на 25 юли 2006 г.
8. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно опита напълно да бъде опожарена джамията в Казанлък.


VI. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ и МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно Решение на Европейския съд по правата на човека.


VII. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно назначаването на Добринка Михайлова в борда на директорите на "Топлофикация".
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерство на икономиката и енергетиката за оздравяване на "Топлофикация " - София.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на НЕК за износ на електроенергия.
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно средствата за модернизация 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".


VIII. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно намерение за депониране на отпадъци в мина "Иван Русев".
2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно Договор за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Попинци", област Пазарджик.
3. Питане от н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно намерение на министъра на околната среда и водите за извършване на промяна в защитена територия - Природен парк "Странджа" - намаляване на площта по смисъла на чл. 41, т. 3 от Закона за защитените територии и цялостната политика по отношение развитието на Природен парк "Странджа".


IX. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно трасето на автомагистрала "Хемус" и мотивите за неговия избор.
2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно нарушение на служебните задължения, извършено от изпълнителния директор на "В и К" ЕООД - Благоевград.


X. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА и НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ относно издадено от Министерството на здравеопазването съгласувателно становище за производство на дървени въглища в местност "Мишелика", с. Къпиново, община Велико Търново.
2. Въпрос от н.п. ИВА ПЕТРОВА СТАНКОВА относно възможността за работа в аптеките на пределни цени за крайния клиент (пациент).
3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на най-елементарни хигиенно-епидемиологични изисквания за провеждане на детски лагер в база на община Харманли, находяща се в с. Добринище.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на питане от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на въпрос от народния представител Добромир Гущеров.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народния представител Мария Капон по уважителни причини, се отлага отговорът на нейно питане към министъра на вътрешните работи Румен Петков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на финансите Пламен Орешарски.
Поради платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на отбраната Веселин Близнаков.
Общ брой: 10 ( писмени: 4 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 2
ДПС: 2
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 2 ( писмени: 2 , устни: 0 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно включване в плана на МОСВ за 2006 г. финансирането на проекта на кметство Елешница, община Разлог, област Благоевград, "Изграждане на канализация за отвеждане на високи повърхностни води по ул. "Пирин" и ул. "Безименна" и заустването им в река Златарица" (връчен на 04.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно проектни предложения на община Разлог, област Благоевград, внесени в ПУДООС, за изграждане на канализационна система в село Баня (връчен на 04.08.2006).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно доизграждането на многофункционална сграда в село Долен, община Сатовча, област Благоевград (връчен на 04.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно включване в плана на Социално-инвестиционния фонд при МТСП за 2006 г. проект "Саниране на училището в село Баня, община Разлог, област Благоевград (връчен на 04.08.2006).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно необходимостта от провеждане на конкурс за директор на Националния дворец на децата - София (връчен на 04.08.2006).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно план за оздравяване на Българските държавни железници (връчен на 04.08.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно резултати от проверка във връзка с мой въпрос за невъзстановяване на собствеността на земи и гори от Общинска служба по земеделие и гори в с. Якимово, област Монтана (връчен на 04.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно злоупотреби със средства на ДФ "Земеделие" в с. Кортен (връчен на 04.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно процедурата за разрешаване на сеч от частна гора (връчен на 04.08.2006).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно заповед за закриване на Дирекция "Бюро по труда" - гр. Балчик (връчен на 04.08.2006).

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно проведен конкурс за държавен инспектор към Дирекция "Инспекторат за държавната администрация" (връчен на 04.08.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно усвояването на геотермално находище "Ерма Река" - община Златоград (връчен на 04.08.2006).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно приватизирането на поликлиниката, която се намира в ж.к. "Левски В", бл. 9 А (връчен на 04.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно конфликт в МБАЛ "Св. Врач" ЕООД - гр. Сандански (връчен на 04.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно сключване на договори и доставки на лекарства по държавна поръчка за 2004 г (връчен на 04.08.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно дейността на МБАЛ "Св Анна" (връчен на 04.08.2006).
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за контрол върху приватизационните сделки и санкциите, които предприема Агенцията за следприватизационен контрол.
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно професионалните критерии за назначаване на дипломатически служби.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти в държавния резерв.
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно готовността на държавата да поеме разходите по поддръжката и използването на мрежата за жична радиофикация.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно използван специализиран превоз и охрана от министъра на вътрешните работи.
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на вътрешните работи в борбата с престъпността в Плевенска област и взаимодействието между полицията и гражданските сдружения.
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ относно действия на служители на МВР в гр. Кърджали на 10.07.2006 г.
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно проверка на данни за корупция на висш служител на МВР.
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно извършените провокации на 19.07.2006 г. в джамиите в град София и в град Айтос.
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно случаите на посегателства по отношение на църквата "Св. Архангел Михаил" в гр. Калофер.
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно опита напълно да бъде опожарена джамията в Казанлък.
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно лицата разпространили листовки в с. Копринка и с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора на 25 юли 2006 г.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно неправомерно уволнение на служител.
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно статута на военнослужещите в процеса на ускорена професионализация на Въоръжените сили на Република България.
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно нарушения на Кодекса на труда от директорката на Националния Дворец на децата.

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 04.08.2006 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ относно финансирането на Петия балкански фолклорен фестивал в гр. Кърджали на 10.07.2006 г.

Форма за търсене
Ключова дума