Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/02/2002
I. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно осигуряване на питейна вода в област Монтана.II. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно системата за регистриране и пререгистриране на безработните в страната.III. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно договора с "Краун ейджънтс" за реформа на митниците.

2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно Договор за консултантска дейност на българските митници.IV. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно извършена финансова ревизия във Фонд "Земеделие" -град Видин.V. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ, АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно намерението за създаване "Съвет за икономически растеж" като постоянно действащ орган към Министерския съвет.На основание чл. 78, ал. З и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев - на актуален въпрос от народния представител Георги Юруков;

- министърът на финансите Милен Велчев - на питане от народния представител Радослав Илиевски.


Форма за търсене
Ключова дума