Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/05/2005
I. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на правителството за осигуряване на софтуер, необходим за работата на държавната администрация.


II. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Проекта "Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население".


III. Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно позицията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за съвпадението между балансовата и пазарната стойност на електроразпределителните дружества.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приложимостта и разпространението на реактори ВВЕР и Тип КАНДУ в европейските страни.
3. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно добива на въглища в Бобовдолския басейн.
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно засекретяване на Решение на Министерския съвет.
5. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно защитата на интересите на гражданите и условията при които е осъществена приватизацията на "Електроразпределение" Плевен и предприетите мерки от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за преодоляване на възникналото напрежение по натрупаните задължения от социално слаби слоеве на населението.


IV. Пламен Панайотов, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет.


V. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно българското участие в проекта "Галилео".
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно извършени кадрови промени в "Български пощи" ЕАД.
3. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията по управлението на външнотърговските дружества.
4. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно безопасността на полетите над Република България.
5. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сериозно забавяне в инвестиционната програма на правителството в областта на транспортната инфраструктура.


VI. Милко Ковачев, министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА относно продажба на фондовата борса на 796 180 броя акции на "Арсенал " АД.


VII. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно оборудване с бронежилетки на контингентите от състава на Българската армия, участващи в мисии в чужбина.


VIII. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно пътно транспортно произшествие в град Силистра, причинено от Алев Ахмед - заместник кмет на община Силистра и съставения акт, съобразно Закона за движение по пътищата.


IX. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно положението на осъдените български медици в Либия.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно разпространената сред американските морски пехотинци карта и Доклад на Държавния департамент и необходимостта от реакция на Министерството на външните работи.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно провеждането на срещата на Съвета на министрите на ОССЕ и резултатите от нея.
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отказа на българското посолство в Австрия да съдейства за връщането на две български момичета - Венцислава Данаилова и Симона Зашева в България.
5. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно неправомерното учредяване и ненадлежното функциониране на Дипломатическия институт..
6. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно посещение на българска делегация на континента Антарктида.
7. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно българските ангажименти за участие във военните действия в Ирак.


X. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изявление на министъра по европейските въпроси относно присъединяването на България към Европейския съюз.


XI. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно изявлението Ви пред Би Ти Ви, отразено във в. "Труд" / 20.04.2005 г., стр. 4.


XII. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно образуване и движение по следствено дело.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно образуване и движение на предварително производство.


XIII. Нихат Кабил, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно затваряне на глава Земеделие от Република България и поетите ангажименти за прилагане на европейската практика.
2. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно възлагането и изпълнението на проектите от програма САПАРД.
3. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно ликвидацията на Напоителна система "Пловдив-ЮГ" - Асеновград.
4. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно кадровата политика в Министерството на земеделието и горите.
5. Питане от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на Министерството на земеделието и горите по обезщетяване на бежанците от Беломорска Тракия.
6. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно организация на работата в Министерството на земеделието и горите.
7. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно одържавяване на 25 дка земеделска земя в местността Сукарица, село Лозен, район Панчарево.
8. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно изсичането на гората край с. Манолово, община Павел Баня.


XIV. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно структурирането на Дирекция "Спешна медицинска помощ" към Министерството на здравеопазването.
2. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно осъществяване на неправомерна медицинска дейност в курортния комплекс "Слънчев бряг" през летния сезон на 2004 г.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отказана медицинска помощ на трима български граждани в тежко здравословно състояние.
4. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно отказа на Комисията по позитивен лекарствен списък за включване на препаратите Мерионал, Фостимон, Гонал Ф и Меногон.
5. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно мерките за борба със злоупотребата с упойващи вещества.
6. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно преобразуване на Националния център по хигиена, медицинска екология и храненето чрез сливането му с Националния център по обществено здраве в ново юридическо лице - "Национален център по опазване на общественото здраве".
7. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно откритите опасни консерви от хранителни продукти.
8. Актуален въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно ограничаване свободния избор на пациента на специалист-психиатър.


XV. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите мерки от Министерството на околната среда и водите за гарантиране екологичната безопасност на района и опазване здравето на населението след ликвидиране на уранодобива в минно добивно предприятие "Септемврийци", с. Смоляновци, община Монтана и предвижда ли се депо за отпадъци в този район.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно финансиране на стари замърсявания в "Тракия - РМ" - ЕООД.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на културата и туризма Нина Чилова - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Димитър Дойчинов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на 4 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Николаев Иванов, Ангел Тюркеджиев и Георги Юруков, и Евдокия Манева;
- министърът на правосъдието Антон Станков - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на финансите Милен Велчев и министърът на образованието и науката Игор Дамянов.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски.
Общ брой: 34 ( писмени: 32 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 8
ДПС: 0
СДС: 7
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 4 ( писмени: 3 , устни: 1 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 0
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Милко Ковачев, министър на икономиката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно финансовото състояние на Булгартабак - Дупница АД.

Антон Станков, министър на правосъдието:
Писмен отговор на питане на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно получаването на българско гражданство от етнически българи, живеещи в Република Македония.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно жалба на граждани от гр. Вършец, община Берковица, пострадали от измама.

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на питане на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на МОСВ по разделното събиране на отпадъци.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно концесия за подземни богатства "Самуилово - Изток" (връчен на 13.05.2005).

Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно предоставяне на държавна гаранция при строежа на АЕЦ "Белене".

Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно обществена поръчка за възлагане на среден и капитален ремонт на електромотрисни влакове серия 32 от страна на ръководството на "БДЖ" - ЕАД.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно вноса и продажбата на цигари без бандерол.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно мерките, които ще предприемете по повод жестокото убийство на Жулиен Атанасов Кръстев от служител на РДВР - Варна.

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изразходване на бюджетните излишъци.

Нихат Кабил, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на питане на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно мерки за подобряване на дейността за борба с градушките.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно идентифициране на 1271 декара земя с борова гора в община Ракитово, област Пазарджик, като държавна собственост.

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно съхраняване на негодни за употреба пестициди.

Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно допълнение в Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от Министерски съвет.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно задълбочаващиат се проблем в 37-мо СОУ "Райна Княгиня" - София.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на стратегията за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в образованието.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно освобождаване от длъжност на директора на СОУ "Черноризец Храбър" - гр. Пловдив.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно статута на професиите очен оптик и оптик-оптометрист.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно експертно решение № 1085 от 059/30.03.2005 г. на ТЕЛК при МБАЛ - Пловдив АД.

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно възможностите за модернизация на тролейбусния транспорт в гр. Перник.

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно вноса и продажбата на цигари без бандерол.

Меглена Кунева, министър по европейските въпроси:
Писмен отговор на питане на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно отстояването на националните интереси при договореностите за присъединяване на Република България към ЕС.

Нина Чилова, министър на културата и туризма:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА относно продажба на паметник на културата на частни лица.

Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно намаляване на електропотреблението през 2004 г.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно участието на Главния секретар на Министерството на вътрешните работи в политическа дейност.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно намалените бройки за студенти - държавна поръчка на Педагогическия колеж в гр. Плевен.

Васил Иванов, министър на младежта и спорта:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно Заповед РД 09-153/17.03.2005 г.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно социалната политика на правителството.

Нина Чилова, министър на културата и туризма:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно обявяване за паметник на културата на къщата на Д. Яблански, бул. "Цар Освободител" 18, гр. София.

Димитър Калчев, министър на държавната администрация:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно реализацията на проекти финансирани от Европейския съюз.

Соломон Паси, министър на външните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на правителството за осигуряване на енергийна независимост на България във външнополитически контекст.

Нихат Кабил, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно преобразуване на Държавно лесничейство Велинград в Държавно дивечовъдно стопанство "Алабак".
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството в селското стопанство.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. КИРИЛ СТАНИМИРОВ МИЛЧЕВ относно земеразделянето в с. Дъбене, община Карлово.

Нина Чилова, министър на културата и туризма:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно възможностите за доизграждане на манастирския комплекс към Земенски манастир "Св. Йоан Богослов".

Димитър Калчев, министър на държавната администрация:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сроковете в държавната администрация за отговори на жалби.

Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позицията на правителството по проекта за газопровода "Набуко".

Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно намеренията на правителството за актуализиране на подзаконовите актове след приетите изменения и допълнения на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Соломон Паси, министър на външните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно ефикасността на процедурата за предоставяне на българско гражданство на българи от Молдова.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изплащане на пенсия на български граждани работили в чужбина.

Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно рехабилитация и развитие на Националната пътна мрежа след 01.01.2007 г..

Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията:
Устен отговор в заседанието на 13.05.2005 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно българското участие в проекта "Галилео".
Устен отговор в заседанието на 13.05.2005 на питане на н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно безопасността на полетите над Република България.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно транспортно произшествие в град Силистра, причинено от заместник-кмета Алиев Ахмед.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно търговете за ремонт на българските училища.

Димитър Калчев, министър на държавната администрация:
Устен отговор в заседанието на 13.05.2005 на питане на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на правителството за осигуряване на софтуер, необходим за работата на държавната администрация.

Филиз Хюсменова, министър без портфейл:
Устен отговор в заседанието на 13.05.2005 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Проекта "Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население".

Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Устен отговор в заседанието на 13.05.2005 на питане на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно добива на въглища в Бобовдолския басейн.
Устен отговор в заседанието на 13.05.2005 на актуален въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно позицията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за съвпадението между балансовата и пазарната стойност на електроразпределителните дружества.
Устен отговор в заседанието на 13.05.2005 на актуален въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приложимостта и разпространението на реактори ВВЕР и Тип КАНДУ в европейските страни.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно защитата на интересите на гражданите и условията при които е осъществена приватизацията на "Електроразпределение" Плевен и предприетите мерки от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за преодоляване на възникналото напрежение по натрупаните задължения от социално слаби слоеве на населението.
Устен отговор в заседанието на 13.05.2005 на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно засекретяване на Решение на Министерския съвет.

Форма за търсене
Ключова дума