Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
23/01/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Разглеждане на доклади от извършени проверки по чл. 34з, ал.1 от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б, ал.1 от Закона за електронните съобщения.
2. Разглеждане на проекти на писма до органите по ЗЕС и отговор на постъпилo запитване.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума