Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/12/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги № 954-01-87, внесен от Елена Стефанова Пешева и Боряна Любенова Георгиева на 13.12.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 18 декември 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги, внесен от Елена Стефанова Пешева и Боряна Любенова Георгиева
  В заседанието участваха Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, заместник министрите на труда и социалната политика – Зорница Русинова и Лазар Лазаров, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Председателят на Агенцията за социално подпомагане – Румяна Петкова и експерти в същата агенция, заместник председателя на Държавната агенцията за закрила на детето – Мариела Личева и представители на неправителствени организации.
  Законопроектът беше представен от народният представител Елена Пешева.
  В мотивите към законопроекта е записано, че законопроектът има за цел да отложи действието на приетия през март 2019г. Закон за социалните услуги. Този закон предизвика голямо обществено недоволство относно текстовете в него, които дават предпоставка за различни тълкувания. Дава се прекалено голяма власт на неправителствени организации, като им се позволява да извеждат деца от семействата им. Смущаващо е и това, че тези НПО-та могат да са регистрирани не само в България, но и в страни от ЕС и извън съюза. Както и това, че когато изведат дете от семейството, НПО-то няма задължение да работи с държавните институции, а „може" да ги информира какво върши, но няма такова пряко задължение. Законът за социалните услуги и промените, които той налага в Закона за закрила на детето, са в противоречие на основни конституционни права и задължения на родителите при отглеждането на техните деца. Това поставя под въпрос семейните ценности и традиции на нашето общество. Ето защо е от изключителна важност действието на закона да бъде отложено, през което време ще може да се изслушат мненията на всички заинтересовани лица, с оглед приемане на адекватни промени в закона.
  Предлага се действието на Закона да бъде отложено с една година.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на законопроекта. В нея се посочва, че основанието за законодателната инициатива е необходимостта от широко обществено обсъждане и прецизиране на спорните текстове.
  В Комисията по труда, социалната и демографската политика не са получени становища към законопроекта.
  В проведената дискусия взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Павел Шопов, Георги Гьоков, Калин Поповски, Милко Недялков и повече от двадесет представители на неправителствени организации. Бяха изказани мнения, че Закона за социалните услуги среща голям отпор в обществото и че с него се дават много големи правомощия на неправителствените организации. Закона има нужда от повторно широко обсъждане, за да могат да се отстранят някои от неговите слабости и да се превърне в закон, чието действие е насочено само към хората, които имат нужда от помощ, грижи и социални услуги.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 1 глас „за“, 1 глас „против“ и 18 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги № 954-01-87, внесен от Елена Стефанова Пешева и Боряна Любенова Георгиева на 13.12.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума