Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
05/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6, внесен от Министерски съвет на 20 януари 2020 г. – за второ гласуване;
2. Разглеждане на Законопроект за управление на агрохранителната верига, № 002-01-10, внесен от Министерски съвет на 03 февруари 2020 г. – за първо гласуване;
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума