Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
21/01/2020, 16:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6, внесен от Министерски съвет на 20 януари 2020 г. – за първо гласуване;
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 954-01-70, внесен от Михаил Христов и гр.н.п. на 13 септември 2019 г. – за първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума