Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/01/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;
2. Разни
Форма за търсене
Ключова дума