Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
06/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Актуални въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума