Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/04/2019, 12:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерския съвет на 08.04.2019 г.
2. ЗИД на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19/ 11.04.2019 г., внесен от Министерския съвет на 11.04.2019 г.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 902-01-14/27.03.2019, внесен от Министерския съвет – второ гласуване.

КОМИСИЯТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ЕДИН ЧАС СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ !
Форма за търсене
Ключова дума