Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
04/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 902-01-14/27.03.2019, внесен от Министерския съвет.

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-8/ 04.04.2019г.

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 902-01-7/ 22.02.19г., внесен от Министерския съвет

4. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, изготвен на основание чл.81, ал.2 от ПОДНС, въз основа на приетите на първо гласуване ЗИД на ЗБН № 902-01-6, внесен от МС и ЗИД на ЗБН № 954-01-9, внесен от н.п. Д.Кирилов, Й.Цонев, Х.Хамид и Хр.Митев – второ гласуване.

5. Изслушване на кандидатите за заместник -председатели на Комисията за финансов надзор.
Форма за търсене
Ключова дума