Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
23/01/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта,№ 054-01-4/16.01.2020г., внесен от Валери Симеонов и гр.н.п.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит, № 902-01-68/ 10.12.2019 г., внесен от Министерския съвет.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума