Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
12/12/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон,№ 902-01-64/02.12.2019г.,внесен от Министерския съвет.
2.Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,№ 902-01-62/14.11.2019г.
– второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума