Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за младежта за 2018 г.
Сигнатура 902-00-18
Дата на постъпване 28/06/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 04/09/2019
Обнародван в ДВ брой 71/2019 г.
Финален текст на решението Решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2018 г.