Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Редовна месечна пресконференция на председателя на Народното събрание - 30 ноември 2005 г., сряда, 11.00 часа, зала "Запад"
29/11/2005
Председателят на Народното събрание Георги Пирински
ще даде

на 30 ноември 2005 г., сряда, в 11.00 часа, в зала “Запад” на Народното събрание

редовната месечна

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

за акредитираните в НС представители на медии

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини