Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
23/11/2005
1. На първо четене законопроекта за ратифициране на Конвенцията за предотвратяване на замърсяването на морската среда от дъмпинг на отпадъци и други материали от 1972 г., както е изменена, и Протокола към нея от 1996 г.
2. На първо четене законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.
4. На първо четене законопроекта за изменение на Закона за политическите партии.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини