Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
10/11/2005
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма.
3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта.
4. Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата.
5. На първо четене законопроекта за управление на водите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини