Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
09/11/2005
1. Закон за ратифициране на Протокол № 14 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа за изменение на системата за контрол на конвенцията.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
3. На първо четене на законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите.
4. На първо четене проекта за Административно-процесуален кодекс.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини