Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
НС прие промените в закона за съсловните организации на медицинските специалисти
25/09/2020

Народното събрание одобри промените в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Промените бяха гласувани в пленарна зала без дебат и анблок от общо 137 народни представители, от които "за" бяха 98, 17 - "против" и въздържали се бяха 22.

В приетите на първо четене текстове се предвиждаше националните центрове по проблемите на общественото здраве да могат да разпределят до 60 на сто от собствените си приходи за придобиване на дълготрайни материални активи и до 40 на сто за допълнително материално стимулиране на работещите. При гласуването на второ четене вносителят д-р Даниела Дариткова, председател на парламентарната група на ГЕРБ и на здравната комисия в парламента, оттегли направеното предложение.

С промените, които бяха одобрени, се създава правна възможност при обявена извънредна епидемична обстановка по чл. 63 от Закона за здравето през 2020 г. или 2021 г., управителният съвет на съответната съсловна организация да може да вземе решение редовното заседание на събора или на конгреса на съответната съсловна организация да се проведе не по-късно от три месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка. Когато в тримесечния срок не е свикан събор или конгрес за избор на определените в съответния закон органи на съсловната организация, съборът или конгресът на съсловната организация ще се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок от изтичането на тримесечния срок, приеха депутатите. Целта на гласуваните промени е уеднаквяване на срока на мандата на Националния съвет по качество на Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ) и на Българската асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ) с мандата на другите органи на управление, избирани от конгреса на съответните съсловни организации, като по този начин ще се избегне свикването на извънредни конгреси за избор.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини