Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене правила за доставчиците на посреднически онлайн услуги
24/09/2020

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за електронната търговия със 105 гласа "за", без "против" и 1 "въздържал се".

С тях се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 и мерки при нарушаване на разпоредбите му. Промените ще засегнат доставчиците на посреднически онлайн услуги, доставчиците на онлайн търсачки, бизнесползвателите на услуги, предоставяни от доставчици на посреднически онлайн услуги и онлайн търсачки.

Регламентът въвежда набор от задължителни правила за доставчиците на посреднически онлайн услуги, по отношение на нелоялните търговски практики и по отношение на извънсъдебното уреждане на спорове. Регламентът включва изисквания към общите условия на доставчиците на посреднически онлайн услуги; правила и срокове при ограничаване, спиране и прекратяване на услуги към даден бизнесползвател; и изисквания, свързани със специфичните договорни условия. Предвидено е задължение за осигуряване на вътрешна система за разглеждане на жалби, както и задължения и правила, свързани с медиацията.

Малките предприятия, доставчици на посреднически онлайн услуги, са освободени от създаването на вътрешни системи за разглеждане на жалби и от необходимостта от посочване на медиатори в общите условия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини