Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Драгомир Стойнев: Националните парламенти трябва да участват активно в подготовката и изпълнението на политики, свързани с Плана за възстановяване на Европа
14/09/2020
Националните парламенти трябва да участват активно в подготовката и изпълнението на политики, свързани с Плана за възстановяване на Европа. Това заяви председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Драгомир Стойнев по време на Заседанието на председателите на Конференцията на Комисиите по европейски въпроси на парламентите на ЕС (КОСАК). Форумът във формат видеоконференция замести обичайния председателски КОСАК поради усложнената от COVID-19 международна обстановка. Основен акцент беше поставен върху Германското председателство на Съвета на Европейския съюз и взетите поуки от справянето с Пандемията COVID-19.

Драгомир Стойнев отбеляза, че ЕС отново е изправен пред поредния повратен момент в своята история и всички очакват Германия да заеме водещата позиция в икономическото възстановяване на Европа. По време на Германското председателство ще се проведат особено чувствителни преговори и вярвам, че ще бъде постигнато съгласие по Многогодишната финансова рамка и Плана за възстановяване на Европа, заяви той. Председателят на КЕВКЕФ подчерта, че преговорният процес отрежда ключова роля на националните парламенти на страните-членки на общността, които трябва да одобрят планираното увеличение на „собствените ресурси“ в бюджета на ЕС. Това ще позволи на ЕК да получи заем от финансовите пазари, който ще осигури необходимия ресурс за икономическо възстановяване. Дейното участие на националните парламенти в извършването на икономическите реформи следва да осигури по-широка подкрепа, както и по-голямо въздействие, по-ефективен и по-ефикасен контрол на тяхното изпълнение.

В заключение, Драгомир Стойнев изказа специални благодарности към  германските си колеги г-н Крихбаум и г-н Волф и колегата си от Литва, г-н Киркилас, подкрепили инициативата му за парламентарно одобрение на националните планове за възстановяване преди представянето им пред Европейската комисия. 
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини