Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентарните комисии по енергетика и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се срещнаха със заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на Енергийния съюз, Марош Шефчович
15/03/2018

Парламентарните комисии по енергетика и  по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се срещнаха със  заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на Енергийния съюз, Марош Шефчович.

Еврокомисарят благодари на България за извършеното от нея до момента като страна – председател на Съвета на Европейския съюз. Той отбеляза важността на Западните Балкани за постигането на по-добра свързаност и диверсификация на енергийните доставки. По думите му България ще гарантира енергийната си сигурност и тази на региона, ако от транзитираща страна се превърне в търгуваща. Той благодари и за това, което е направено по отношение на интерконекторните връзки България-Гърция и България – Румъния. Марош Шефчович посочи, че България се справя много добре в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. По отношение на енергията от възобновяеми източници страната е надхвърлила своите цели и може да споделя опит, отбеляза той.

Председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев съобщи, че се подготвят законодателни промени, с които да се направи още една решителна крачка в посока либерализация на пазара на електроенергията. Предвижда се въвеждане на договор за разлики, като ВЕИ производителите и производителите на високоефективно комбинирано производство на електроенергия ще продават електрическа енергия на свободния пазар и ще получават разликата до преференциалните условия от Фонд "Сигурност на енергийната система". След приемането на измененията регулираният пазар ще спадне до 35 на сто, посочи Делян Добрев. По темата за Западните Балкани той подчерта, че те са приоритет за нас и за нашето председателство и усилията ни са насочени към подобряване на транспортната и енергийната свързаност.

Сред темите на разговора бяха изграждането на газовия хъб „Балкан“, сондажите в Черно море, атомната енергетика, въглищните централи. Като проект от общ интерес, който може да се превърне във важна част от цялостната система, беше посочено Чиренското газово хранилище.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини