Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
С писма на председателя на парламента Цецка Цачева народните представители Волен Сидеров и Десислав Чуколов са уведомени за постъпилите в деловодството на Народното събрание искания от Главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателни преследвания срещу тях
13/10/2015

С писма на председателя на парламента Цецка Цачева народните представители Волен Сидеров и Десислав Чуколов са уведомени за постъпилите в деловодството на Народното събрание искания от Главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателни преследвания срещу тях, както и за възможността да се запознаят с тях.

Съгласно чл. 134, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народен представител винаги се дава от Народното събрание, когато то е в сесия, а от председателя на парламента – само по време на парламентарните ваканции.

Тъй като парламентът е в сесия, постъпилите на 12 октомври 2015 г. искания от Главния прокурор ще бъдат разгледани от Народното събрание и то ще се произнесе по тях при спазване на срока по чл. 134, ал. 5 от ПОДНС, ако дотогава не са постъпили писмени съгласия от двамата народни представители.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини