Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, които ще доведат до намаляване на държавните такси
09/10/2015

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, внесени от Министерския съвет. Със законопроекта се въвеждат мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез изграждането на цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ.

Предвижда се въвеждане на задължение за държавните органи, органите на местното самоуправление и на местната администрация, хората, на които е възложено упражняването на публична функция, и организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, да проверяват служебно вписаните обстоятелства за конкретното лице и да не изискват писмени справки или удостоверения.

Законовите промени ще наложат намаляване на таксите за услугите, предоставяни от регистър БУЛСТАТ. Поради тази причина и необходимостта от технологично време за изготвяне на съответни функционалности в информационната система е предвидено измененията да влязат в сила от 1 януари 2016 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини