Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Предизвикателството да се справим с огромния миграционен натиск стои пред всяка от държавите в Черноморския регион, заяви Цецка Цачева пред участниците във форум на ПАЧИС
05/10/2015

Предизвикателството да се справим с огромния миграционен натиск стои пред всяка от държавите в Черноморския регион, заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева при откриването на заседанията на комитетите по икономически и по правни и политически въпроси на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) във Варна.

Ако спешно не намерим решение на бежанския въпрос, Черноморският регион става все по-силно изложен на риска един разрастващ се проблем да подкопае основите на стабилността, подчерта Цецка Цачева. Днес повече от всичко нашият регион се нуждае от обединени усилия, от съвместни действия и разбирателство, но и от взаимно доверие и мъдрост, за да не изгубим баланса между националните интереси и хуманността, добави тя.

Председателят на Народното събрание подчерта, че миграционният натиск има своите икономически, политически, финансови, социални, но и чисто човешки измерения. Европа днес трябва да покаже солидарност, но и да намери правилния баланс за запазване на сигурността си, отбеляза Цецка Цачева. По думите й мерките, които се предприемат, трябва да отчитат необходимостта от опазване на границите, от спазване на законността и реда в държавите, но и за предоставяне на хуманни условия на хората, търсещи спасение от бедствието на войната. Може би реакцията ни е закъсняла, защото вече обсъждаме силно напреднал процес, но това още повече изисква от нас да предприемем спешни мерки, обърна се председателят на Народното събрание към парламентаристите от ПАЧИС.

Председателят на парламента посочи, че редовните форуми на парламентаристите от Черноморските държави предоставят възможности за търсене на отговори на сериозните национални и регионални предизвикателства. Наред с приоритетните теми за икономическо развитие и стабилност в нашия регион, с все по-голяма острота днес се поставят два важни проблема – необходимостта от по-ефективно и модерно управление, съобразено с предизвикателствата на нашето съвремие, и за осигуряване на адекватна правна рамка за справяне с корупцията, подчерта Цецка Цачева.

Решенията, които предстои да вземете, са важни за подобряване живота на нашите граждани и работата на бизнеса, посочи пред участниците председателят на Народното събрание. Цецка Цачева отбеляза, че съвместната работа на държави със сходни проблеми и цели дава по-добри резултати дори от най-усърдната самостоятелна и изолирана работа.


В рамките на заседанията във Варна ще бъде обсъдена степента на развитие на електронните правителства на национално ниво, ефективността на мерките, предприети през последните години, законодателната рамка, както и предложения за бъдещото развитие и изпълнение на процеса, отбеляза Полина Карастоянова. Тя подчерта и особената важност на темата за противодействие на корупцията, която представлява глобална заплаха не само за развитието на страните и техните взаимоотношения, но и за световната икономика и политика.

С приветствия към парламентаристите се обърнаха председателят на икономическия комитет на ПАЧИС Муса Гулиев и председателят на правния комитет на ПАЧИС Михаил Емелянов.

На 5 и 6 октомври 2015 г. Народното събрание е домакин на 45-ото заседание на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси и на 46-ото заседание на Комитета по правни и политически въпроси на Асамблеята. Във форума участват около 40 парламентаристи от страните-членки на ПАЧИС.

В заседанията на комитетите по икономически и по правни и политически въпроси на ПАЧИС участват и членовете на българската делегация в организацията Красимир Велчев, Павел Христов и Петър Кънев.

В ПАЧИС членуват дванадесет държави – Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Основен приоритет в дейността на Асамблеята е активизиране на икономическото, двустранно и многостранно, сътрудничество в Черноморския регион, което е предпоставка за развитието на страните-участнички и спомага за преодоляването на междудържавните и етническите конфликти.

От създаването си на 26 февруари 1993 г. ПАЧИС се утвърди като действащ и ефективен парламентарен инструмент на Черноморското икономическо сътрудничество.


Приветствие на председателя на Народното събрание Цецка Цачева по повод откриването на 45-ото заседание на Икономическия комитет и 46-ото заседание на Правния комитет на ПАЧИС

5 октомври 2015 г., Варна


Уважаеми дами и господа,

За мен е чест да ви приветствам с добре дошли в морската столица на България! Есенната среща на два от ключовите комитета на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) ни задължава като домакини да се позовем на важната роля на регионалното сътрудничество. Редовните форуми ни предоставят възможности да отговорим на сериозните национални и регионални предизвикателства пред Черноморския регион и да припомним важната ни роля за осигуряване на стабилност в един все по-малко предвидим и динамичен свят.

Наше е задължението непрекъснато да задълбочаваме сътрудничеството между нашите държави за постигане на правов ред, налагане на демократичните ценности и мира. На дневен ред днес са въпроси с разнороден характер – от опазването на околната среда до справяне с организираната престъпност и тероризма, и не на последно място належащата необходимост от намиране на решение на проблема с бежанците.

Предизвикателството да се справим с огромния миграционен натиск стои пред всяка от нашите държави в Черноморския регион. Въпросът има своите икономически, политически, финансови, социални, но и чисто човешки измерения. Европа днес трябва да покаже солидарност, но и да намери правилния баланс за запазване на сигурността си. Мерките, които предприемаме, трябва да отчитат необходимостта от опазване на границите ни, от спазване на законността и реда в нашите държави, но и за предоставяне на хуманни условия на хора, които търсят спасение от бедствието на войната. Може би реакцията ни е закъсняла, защото вече обсъждаме един силно напреднал процес, но това още повече изисква от нас да предприемем спешни мерки.

Нашият регион става все по-силно изложен на риска един разрастващ се проблем да подкопае основите на стабилността, ако спешно не намерим решение на бежанския въпрос. Безспорно справянето с проблема изисква участието на всички държави в света, но Европа е силно и пряко засегната и тя трябва да отстоява своите интереси. Днес повече от всичко нашият регион се нуждае от обединени усилия, от съвместни действия и разбирателство, но и от взаимно доверие и мъдрост, за да не изгубим баланса между националните интереси и хуманността.

Наред с приоритетните теми за икономическо развитие и стабилност в нашия регион, с все по-голяма острота се поставят два важни проблема: необходимостта от по-ефективно и модерно управление, съобразено с предизвикателствата на нашето съвремие и необходимостта за осигуряване на адекватна правна рамка за справяне с корупцията. Тези проблеми удачно са избрани за обсъждане по време на заседанията на Правния и Икономическия комитет.

Електронното правителство в страните-членки на ПАЧИС в съвременното информационно общество, информационните и комуникационните технологии са ядро, около което най-успешните организации и администрации изграждат своите бизнеси и управленски системи. Електронното управление, електронното правителство и електронните услуги са присъщи на най-развитите икономически и политически държави. Естествена цел на държавите от нашия регион е да доразвием електронното управление на ниво и да се наредим сред водещите в тази област. Като страна-членка на ЕС България е запозната и прилага основните стратегически документи и инициативи на Съюза, даващи насоки за развитие и обща рамка за всяка държава-членка. Нашите държави следва да се стремят да достигат ниво, съответстващо на средните показатели в ЕС, което обхваща четири основни направления за комуникация и услуги – администрация-граждани, администрация-бизнес, администрация–администрация и вътрешноведомствена ефективност и ефикасност.

Не по-малко важна е темата за изработването на правна рамка за противодействие на корупцията. Всеизвестен факт е, че корупцията подкопава демократичните и икономическите устои на държавите, в които е широко разпространена. Корупцията намалява приходите на държавата и общините и води до увеличаване на държавните разходи. Тя повишава фискалния дефицит, което от своя страна затруднява финансовата политика.

Като държави-членки на Съвета на Европа ние сме ратифицирали водещите конвенции в тази област, а наред с това сме страни и по най-новата и най-всеобхватна конвенция – Конвенцията на ООН срещу корупцията. Важно е националното законодателство да е съобразено с разпоредбите на тези конвенции, но също толкова важно е приетата антикорупционна рамка да бъде ефективно и последователно прилагана.

Ето затова работата на двата комитета е от съществено значение за развитието на Черноморския регион – решенията, които предстои да вземете, са много важни за подобряване живота на нашите граждани и за подобряване работата на бизнеса. Усилията ви са безспорен показател за това, че съвместната работа на държави със сходни проблеми и цели дава по-добри резултати дори от най-усърдната самостоятелната и изолирана работа.

Пожелавам ви успех!

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини