Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Помощните училища да се преобразуват в центрове за специална образователна подкрепа, реши Народното събрание
11/09/2015
Помощните училища да се преобразуват в центрове за специална образователна подкрепа, реши Народното събрание. На заседанието си на 11 септември 2015 г. парламентът прие на второ четене текстове от законопроекта за предучилищното и училищното образование. Освен обучение, тези центрове ще извършват рехабилитационна и диагностична дейност, и ще подпомагат родителите.

Народните представители гласуваха да се запазят специалните училища за деца с увреден слух или нарушено зрение, възпитателните училища интернати и социалнопедагогическите интернати.

Парламентът прие процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание. Предложенията за кандидати за съдия ще могат да се правят от депутати и парламентарни групи в писмена форма чрез деловодството на парламента в 5-дневен срок. Изслушването на кандидатите ще бъде на открито заседание на Комисията по правните въпроси, което ще се излъчва в реално време на специалната секция в интернет страницата на Народното събрание. Гласуването за избор на съдия в Конституционния съд от Народното събрание ще бъде явно, чрез компютризираната система за гласуване, като за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, решиха депутатите.

В рамките на парламентарния контрол на въпроси на народни представители отговориха вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини