Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Частните детски градини и училища да могат да получават държавна субсидия за осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование на децата, реши Народното събрание
03/09/2015
Народното събрание прие на второ четене текстове от законопроекта за предучилищното и училищното образование. Те предвиждат възможност частните детски градини и училища да получават държавна субсидия за осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование на децата и учениците. За получаване на субсидията частните детски градини и училища ще трябва да заявят желание.

Въвежда се задължението частните детски градини и училища, които са включени в системата на държавното финансиране, да осигурят възможност 20 на сто от приеманите в тях деца и ученици, в това число с изявени дарби или със специални образователни потребности, да се обучават без заплащане на дейностите, финансирани от държавата.

С приетите на второ четене текстове остава правилото задължителното предучилищно образование да започва от годината, в която децата навършват 5 години.

Народните представители гласуваха на първо четене Законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване. С него се въвежда императивна забрана за извършване на всякакъв вид дейности по отношение на касетъчните боеприпаси и противопехотните мини, с изключение на разрешените по силата на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за противопехотните мини. Регламентират се разрешените от конвенциите дейности, а именно - унищожаване, транспортиране, внос, износ или трансфер с цел унищожаване.

Народното събрание не прие на първо четене Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, внесен от Министерския съвет.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини