Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители от парламентарните комисии по европейски въпроси и контрол на европейските фондове и по икономическа политика и туризъм се срещнаха с европейския комисар за защита на потребителите Невен Мимица
09/06/2014

Народните представители от парламентарните комисии по европейски въпроси и контрол на европейските фондове и по икономическа политика и туризъм разговаряха на 9 юни 2014 г. с европейския комисар за защита на потребителите Невен Мимица. В срещата участваха вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева, представители на синдикатите и на неправителствени организации.

Председателят на Комисията по европейските въпроси Деница Караджова отбеляза при откриването на срещата, че ръководената от нея комисия  разглежда политиката на Европейския съюз за защита на потребителите през призмата на нейните четири основни цели – защита от сериозни рискове, с които отделният човек не може да се справи, възможност за информиран избор, отстояване на правата на потребителите и ефикасно разрешаване на споровете с търговците, поддържане на правата на  потребителите в крак с икономическите и социалните промени. Тя подчерта, че тези цели би трябвало да бъдат изпълнени през следващия програмен период с по-малко от 7 евроцента на потребител на година. Това е сериозно предизвикателство, изискващо взаимодействие и ежедневни  усилия както на европейско, така и на национално ниво, посочи Деница Караджова. Тя припомни, че ресорът „защита на потребителите” е бил структуриран като самостоятелен от 1 януари 2007 г. – датата на присъединяване на България към ЕС, и именно първият български комисар е получил нелеката задача да гарантира на всеки от 500-те милиона потребители в ЕС достъп до избор, гъвкавост, качество и цени.

Eвропейският комисар за защита на потребителите Невен Мимица отбеляза, че политиката за защита на потребителите е една от най-важните и е в интерес на всеки гражданин и добави, че трябва да се запитаме какво може да направи Европейският съюз за нас като граждани. Нашата политика трябва да откликва на нуждите на гражданите, да кажем на потребителите как да се възползват от своите права, посочи еврокомисарят. Той обясни, че основната задача, която си е поставил, е да консолидира съществуващите законодателни рамки, не толкова чрез законодателни директиви, но с работа заедно с другите еврокомисари. ЕС не дава готова рецепта, но секторният подход е много важен, защото така може да се хармонизират различните секторни политики, смята Невен Мимица.

Вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева отбеляза, че едно от предимствата на членството на България в ЕС е именно в областта на защита на потребителите. Тя припомни, че предприсъединителният процес на България е бил свързан с първите законодателства в областта на защитата на потребителите, създаването на първите органи от страна на държавата, които да защитават потребителите, и тази традиция остава до ден днешен. Българската правна рамка в областта на защитата на потребителите се движи единствено и само от европейските директиви, заяви Даниела Бобева. След присъединяването на България към ЕС успяхме да постигнем значителни успехи в областта на защитата на потребителите, отбеляза тя и добави, че в последните години се наблюдава смяната на директиви с минимален с такива с максимален характер и това води до по-тотална европейска регулация. Според Даниела Бобева това оставя малко място за национална инициатива и отговорност. Струва ми се, че трябва да се върнем обратно към директивите с минимален характер и по-голяма свобода на държавите-членки да определят инструментите и начините за това една политика да бъде по-ефективна, допълни тя.

Защитата на потребителите не е проблем единствено и само на държавата или единствено и само на самите потребители, т.е. в тази област повече отколкото във всяка друга се вижда ясно, че потребителите могат да бъдат по-защитени с общите усилия на самите потребители, на организациите на потребителите и на държавата, подчерта Даниела Бобева. Според нея тези партньорства в България не са изградени, има доста слаб сектор на организациите за защита на потребителите, заради рестриктивните правила за припознаване на организациите. Затова предлагаме промяна в Закона за защита на потребителите, която да позволи по-голям брой неправителствени организации да се включат в защитата на потребителите, добави тя. Освен това са необходими и ресурси, включително и публични средства, които да се предоставят на неправителствените организации целево, за да могат да съдействат за защитата на потребителите.

Председателят на Комисията по икономическата политика и туризъм Алиосман Имамов отбеляза, че през последните години България е била доста активна и последователна по отношение на хармонизиране с европейското законодателство в тази област - общо 17 директиви са траспонирани в 11 закона.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини