Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по здравеопазването реши да предложи на парламента да не подкрепи на първо четене законопроект за промени в Закона за здравето
05/06/2014

От бюджета на НЗОК да се заплащат само лекарствени продукти за домашно лечение, както и за лечение на злокачествени заболявания, за които са договорени отстъпки, предвижда законопроект за промени в Закона за здравето. С гласа 10 „за“, 7 „против“ и 3 „въздържал се“ Комисията по здравеопазването реши да предложи на Народното събрание да не подкрепи на първо четене проекта, внесен от Министерския съвет на 13 май 2014 г.

В него е записано, че конкретният списък на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК ще заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, ще се утвърждава от Надзорния съвет на НЗОК вместо с наредба на министъра на здравеопазването. Предвижда се министърът на здравеопазването да утвърждава с наредба критериите за включване на заболяванията в списъка, а оперативната дейност да се извършва от НЗОК. Според вносителя промяната ще осигури по-голяма гъвкавост на процеса, както от гледна точка на нуждите на пациентите, така и с оглед на бюджета на НЗОК.

Законопроектът предвижда закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, като неговите функции по ценообразуването на лекарствените продукти и определянето на Позитивния лекарствен списък ще преминат към комисия, в която ще има  представители на министерствата на здравеопазването и на финансите, на НЗОК и съсловните организации на лекарите, лекарите по дентална медицина и магистър-фармацевтите, определени с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

Предлага се функциите на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти по осъществяване на контрол върху продажбата на лекарствени продукти да се поемат от регионалните здравни инспекции.

Пред народните представители от Комисията по здравеопазването председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти проф. Татяна Бенишева заяви, че сегашните  членове на съвета по цени и реимбурсиране са с 20-годишен опит и възрази срещу предложението те да бъдат заменени от комисия с представители на различни институции и неправителствени организации. По думите й е сериозен риск експертите по лекарствени продукти да не участват при взимането на решения.

Народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ Десислава Атанасова заяви, че няма да подкрепи законопроекта и добави, че измененията са много закъснели. Вече се набелязаха и част от проблемите, до които приемането на законопроекта ще доведе, подчерта тя и уточни, че няма да подкрепи закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, защото тази разпоредба е лобистка и създава възможности за корупционни практики.

Здравният министър Таня Андреева уточни, че предложението за закриване на съвета не е оценка за неговата дейност досега, а целта е да има нова система за ценообразуване и реимбурсиране, която да позволи на държавата да участва в лекарствената политика. Ако държавата иска да провежда своята политика трябва да има орган, върху който да може да упражнява контрол, заяви тя. Има изключително добре подготвени експерти, които могат да участват в подобен състав на съвета за реимбурсиране, добави здравният министър.

Председателят на Комисията по здравеопазването Нигяр Джафер отбеляза, че в проектопромените в Закона за здравето има безспорни предложения, сред които са регламентирането на електронната здравна карта и единната информационна система, връщането на арбитражните комисии при нарушения на Националния рамков договор, регламентиране на дейността на центровете за интегрирани здравни и социални грижи, както и на здравните кабинети в детските градини и училища. Народните представители от ДПС ще подкрепим законопроекта, но не можем да се съгласим с предложението за закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и превръщането му в структура на министерството, подчерта тя. Ще подкрепим съвета да бъде изпълнителна агенция към министерството и ще предложим прецизиране на тези разпоредби между първо и второ четене на проекта, допълни Нигяр Джафер.

Заместник-председателят на комисията Емил Райнов заяви, че депутатите от Коалиция за България ще подкрепят законопроекта. Има подробности, които между първо и второ четене ще бъдат прецизирани, но като цяло подкрепяме философията на законопроекта, уточни той.

На заседанието министър Таня Андреева отговори на актуални устни въпроси на народните представители от Комисията по здравеопазването.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини