Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по околната среда и водите подкрепи и предлага на парламента да приеме на първо четене допълнение в Закона за енергетиката, внесено от Министерски съвет
05/06/2014

Комисията по околната среда и водите подкрепи на заседанието си на 5 юни 2014 г. и предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Министерски съвет. 10 народни представители гласуваха „за” законопроекта, седем се въздържаха.

Законопроектът съдържа разпоредби, регламентиращи реда за определяне и внасяне на месечни вноски по сметка на Националния план за инвестиции към Министерството на икономиката и енергетиката, срещу  разпределянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове. Предвижда се месечните вноски да се определят в размер 1/12 от изчислената годишна вноска, която се определя за всяка календарна година като произведение на референтната цена на тон емисии и предвидените за оператора безплатни квоти за същата година. Предвидено е вноските да се внасят до 15-то число на месеца. С проекта се предлага в случаите, когато месечните вноски не са внесени в сроковете за доброволно изпълнение, те да подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

От ПГ на ПП ГЕРБ отбелязаха по време на дискусията, че така написан, законопроектът не гарантира прозрачност по какъв начин и за какво ще бъдат изразходвани средствата от Националния план за инвестиции.

Депутатите от Комисията по околната среда и водите не подкрепиха внесеното от Цецка Цачева и група народни представители допълнение в Закона за защитените територии. За законопроекта гласуваха 7 народни представители, трима бяха против, а седем се въздържаха. Предложението предвижда при предоставяне на концесия за защитена територия – изключителна държавна собственост, част от концесионното плащане в размер на 50 на сто да се превежда по бюджетите на общините по местонахождение на защитената територия при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите. В мотивите на вносителите се посочва, че чрез превеждането на част от концесионното плащане по сметка на общинските бюджети ще се осигурява необходим ресурс за поддържане на общинската инфраструктура и ще се обезпечава финансовата независимост на общините.

При представянето на мотивите Ивелина Василева от ПГ на ПП ГЕРБ посочи, че при отдаването на концесия на плажове, ползването на минерални води и на подземни богатства е предвидено част от концесионните плащания да преминават към бюджетите на общините, на чиято територия са съответните ресурси. Такава възможност не е предвидена само за защитените територии, допълни тя.  В момента в България има отдадена една концесия на защитена територия – ски зоната Банско на територията на Национален парк Пирин, каза народният представител. Страхил Ангелов от ПГ на Коалиция за България отбеляза, че средствата от концесията трябва да се изразходват за самия природен парк, а това е прерогатив на Министерството на околната среда и водите.

От Министерството изразиха становище, че предложението за допълнение в Закона за защитените територии не е достатъчно добре мотивирано и не е посочено за какви цели ще бъде изразходван този ресурс.  Заместник-министърът на финансите Кирил Желев отбеляза, че предлаганият законопроект се отнася само за една община - Банско.  Представени бяха и становища в подкрепа на предложението от Българска стопанска камара и Националното сдружение на общините в Република България. Според Сдружението промяната ще доведе до равнопоставено отношение към общините при предоставяне от държавата на концесия на ресурси, намиращи се на тяхна територия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини