Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Женевската декларация за правата на детето, приета през 1924 г., документи и снимки, свързани с дейността на Съюза за закрила на децата в България, представя изложба в Народното събрание
04/06/2014

Женевската декларация за правата на детето, приета през 1924 г., документи и снимки, свързани с дейността на Съюза за закрила на децата в България, представя документалната изложба „Закрилата на децата в България – началото”. Експозицията, която е съвместна инициатива на Народното събрание, Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и Държавна агенция „Архиви”, беше открита на 4 юни 2014 г. от председателя на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта Христо Монов.

Изложбата показва, че грижата за децата, за тяхното благоденствие и за закрила на техните права е традиция в българското общество, отбеляза пред присъстващите Христо Монов. Той подчерта, че въпреки обвиненията за изоставане от европейските стандарти, България е първата държава, въвела пробацията към децата, извършители на противообществени прояви. Преди 1944 г. домовете за деца, извършили противообществени прояви, са се наричали домове за милосърдие и това е показателно за отношението на българина и на българската държава към правата на детето и грижата за неговото развитие, добави Христо Монов.

Председателят на ДАЗД Ева Жечева подчерта, че експозицията е  част от националната кампания на агенцията по повод 25-та годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето и е посветена на Международния ден на детето – 1 юни. Честването на 1 юни през далечната 1927 г. е първият опит грижите за децата в България да бъдат превърнати в национална програма, посочи Ева Жечева.

Експозицията показва малка част от всеобхватната дейност на Съюза за закрила на децата в България, създаден изцяло на обществени начала през 1925 г. и постигнал забележителни резултати в дейността си, отбеляза председателят на ДАЗД. Ева Жечева допълни, че България има своите безспорни постижения в гарантирането на детските права и в осигуряването на закрилата на децата. Нека да направим България по-приветливо място за живот, развитие, благоденствие за нашите деца, да осигурим на нашите деца щастливо, усмихнато детство, да ги подкрепим да се развият като личности, призова тя.

Експозицията разкрива историята на една малко позната и неизвестна организация у нас - Съюза за закрила на децата в България, посочи заместник-председателят на Държавна агенция „Архиви” доц. Върбан Тодоров. Много от документите и снимките, включени в изложбата, се показват за първи път пред широката публика, уточни той.

На откриването на експозицията присъстваха председателят на Народното събрание Михаил Миков, народни представители и гости на парламента.

Изложбата включва архивни материали от дейността на създадения на 14 юни 1925 г. Съюз за закрила на децата в България, в който членуват Софийският митрополит, кметът на столицата, ректорът на Университета, директорът на народното здраве, председателят на столичното училищно настоятелство и др. Действителни членове по право в организацията са Български червен кръст, Родителско – възпитателен съюз, Български женски съюз, Български учителски съюз и др.

Дейността на Съюза за закрила на децата в България е изцяло на обществени начала и се финансира от дарения. По устав той се грижи за всички деца до 18-годишна възраст и работата му обхваща следните области: общи грижи и обществено подпомагане на децата; законодателство за закрила на децата; подготовка на социален персонал за грижи за децата. До 1937 г. Съюзът открива в цяла България 3 329 трапезарии за 179 258 селски и 34 899 градски деца, 460 летни детски игрища, 162 летовища, 27 почивни лагера.

Експозицията ще гостува на Народното събрание до 13 юни 2014 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини