Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене законопроекта за туризма
13/09/2012

Да се въведе срочна категоризация на хотелите и заведенията предвижда приетият на първо четене от Народното събрание законопроект за туризма. С проекта, внесен от Министерския съвет, се предлага въвеждане на петгодишен срок на валидност на удостоверението за категория за местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, както и за туристическите хижи. Законопроектът регламентира и процедурата за понижаване на категорията на туристически обект. С него се разширява обхвата на обектите, подлежащи на категоризация, предефинират се видовете обекти в хотелиерството и се децентрализират дейностите в производствата по категоризация.

Парламентът прие отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за 2011 г. В него се посочва, че БТА разпространява ежедневно около 1000 информации и 600 снимки от страната и света, които отразяват всичко, което се случва в политиката, икономиката, културата, спорта. Реално, 95 на сто от новините, които се излъчват в българското информационно пространство, са с източник БТА, пише в документа.

По-рано на закрито заседание народните представители приеха доклади за дейността на Държавната комисия за защита на информацията и за дейността на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2011 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини