Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Оценката за въздействие върху околната среда ще е задължителна при проучвания за шистов газ
11/04/2012

Оценката за въздействие върху околната среда ще е задължителна и на етап "проучвания" за неконвенционални въглеводороди, включително и шистов газ, а не само при добива. Това предвиждат промените в Закона за опазване на околната среда, приети на второ четене от парламента.

Парламентът избра Даниела Дариткова  /ПГ на ПП ГЕРБ/ за председател на парламентарната здравна комисия на мястото на Десислава Атанасова, която стана министър на здравеопазването. Народните представители избраха Галина Милева /ПГ на ПП ГЕРБ/ за заместник-председател на здравната комисия, а Светомир Михайлов и Станка Шайлекова, също от ПГ на ПП ГЕРБ – за членове. Парламентът направи промени, предложени от ПГ на ПП ГЕРБ, в ръководствата и състава и на други комисии. Заместник-председател на парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм стана Диан Червенкондев, а в състава й влязоха Георги Андонов и Доброслав Димитров. Пламен Русев беше освободен от комисията. Емил Радев влезе в Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика на мястото на напусналия парламента депутат от ПГ на ПП ГЕРБ Николай Коцев. От Комисията по жалбите и петициите на гражданите беше освободена заместник-председателя Красимира Симеонова и Иван Божилов. За нов заместник-председател беше избрана Снежана Дукова, а в комисията влязоха Петър Даскалов и Валери Ангелов. Депутатите направиха промени и в Комисията по образованието - освободиха Георги Андонов и избраха Златко Тодоров на неговото място. Диан Червенкондев беше освободен от комисията по бюджет и финанси. В състава на комисията бяха избрани Антоний Кръстев и Светлин Танчев. Парламентът освободи Светлин Танчев и Красимир Минчев от комисията по външна политика и отбрана и избра на тяхно място Ангел Даскалов и Михаил Николовски. Красимира Симеонова стана член на Комисията по труда и социалната политика на мястото на Ангел Даскалов. Михаил Николовски и Емил Радев бяха освободени от Комисията по европейските въпроси и европейските фондове. Депутатите избраха за членове на комисията Александър Стойков и Пламен Русев. Парламентът направи и промени в постоянни парламентарни делегации на Народното събрание.

Утвърждаването на кандидатите за приемно семейство ще се извършва от Комисия по приемна грижа, която се създава към регионалната дирекция за социално подпомагане, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за социално подпомагане, с които се изменя Законът за закрила на детето. Регионалните дирекции за социално подпомагане ще поддържат регистър на утвърдените приемни семейства. В закона се разписва понятието социална услуга "приемна грижа". То включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето. Доставчик на социалната услуга "приемна грижа" може да бъде дирекция "Социално подпомагане", общината или лицензиран доставчик на социална услуга за деца. Условията и редът за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, както и съставът, организацията и функциите на Комисията по приемна грижа ще се определя с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. След настаняването на детето, приемното семейство ще сключва договор със съответния доставчик на социалната услуга "приемна грижа". Досега този договор се сключваше между приемните родители и директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на семейството.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за здравеопазването, с които се въвежда забрана за пушене на закрити обществени места. За законопроекта гласуваха 99 депутати, четирима бяха против, а 10 се въздържаха. Вносител на законопроекта е Министерският съвет. Правителството предлага забраната за тютюнопушенето в закритите обществени места, както и на изрично изброени открити обществени места /дворове на училища, детски ясли и градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и ученически общежития/, да влезе в сила от 1 юни 2012 г. Със законопроекта се предвижда и забрана за продажбата на енергийни напитки на лица под 18-годишна възраст и забрана за реклама на енергийни напитки, насочена към тази възрастова група. Предвижда се да бъдат закрити детските експертни лекарски комисии /ДЕЛК/, а освидетелстването и преосвидетелстването на децата до 16-годишна възраст да се извършва от общите състави на ТЕЛК с участието на специалист по "детски болести".

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини