Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за паричните услуги и паричните системи
25/11/2010

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за паричните услуги и паричните системи

25 ноември 2010 г.

За да получат лиценз, дружествата за електронни пари трябва да разполагат с начален капитал не по-малко от 700 000 лева. Това приеха депутатите на първо четене на промените, внесени от правителството, в Закона за паричните услуги и паричните системи. Когато дружество за електронни пари, освен издаването на електронни пари и предоставянето на платежни услуги, извършва и друга търговска дейност, БНБ може да изиска отделянето в самостоятелно дружество на дейността по издаване на електронни пари. БНБ има право да поиска това, ако другата дейност засяга или може да засегне финансовата стабилност на дружеството. Със законопроекта се хармонизира българското законодателство с промени в няколко европейски директиви. Промените предвиждат още да се разшири обхватът на дружествата за електронни пари.

Преброяването на населението и на жилищния фонд в България да се състои от 1 до 28 февруари 2011 г., прие парламентът на първо четене. С одобряването на законови промени, внесени от ГЕРБ, депутатите решиха преброяването да се състои по-рано. Законът за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., приет през май 2009 г., предвижда преброяването да започне в 8.00 ч. на 10 март 2011 г. и да приключи в 20.00 ч. на 24 март 2011 г. Приетите изменения предвиждат преброяването да се извършва по интернет чрез попълване на електронен формуляр от 0.00 часа на 1 февруари и до 24 часа на 9 февруари 2011 година. От 8.00 часа на 10 февруари до 20.00 часа на 28 февруари преброяването ще се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата. Промяната в сроковете се прави с оглед на необходимостта от пълна, точна и адекватна статистическа информация за състоянието на населението, икономиката и обществото за предстоящото разработване на стратегически документи за развитие на страната - Националната програма за развитие: България 2020 г. в контекста на Стратегията "Европа 2020" и новия петгодишен програмен период за усвояване на европейски фондове - 2013-2017 година. Затова е необходимо подготовката и осъществяването на преброяването да стане във възможно най-кратки срокове, посочват вносителите.

Парламентът ратифицира изменение на финансовия договор между България и Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ по проекта "България-Транзитни пътища V". Документът беше приет на първо и второ четене. В проекта са включени пътни участъци с дължина 1535 км по направление на основните транспортни потоци на националната пътна мрежа. Целта е да се хармонизира транспортната мрежа, да се подобрят сигурността и комфортът при пътуване, да се модернизира инфраструктурата на разширения Европейски съюз. Изменението на финансовия договор предвижда включването на два нови обекта - "Пътен възел Бургас-"Меден рудник" при път 1-9 и път II-79" и "Софийски околовръстен път-южна дъга от км 42+800 до км 44+720".

Парламентът реши да бъде създадена Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Това стана при гласуването на второ четене на промени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Комисията ще е независим орган и ще се състои от петима членове, от които парламентът ще избира трима, включително председателя, Министерският съвет и президентът ще назначават по един. Мандатът на председателя и на членовете на комисията е петгодишен, те трябва да са с юридическо образование. Решено беше да имат право на не повече от два пълни последователни мандата. В състава на комисията от квотата на Народното събрание не може да има повече от един член, предложен от депутати от една и съща парламентарна група, записаха народните избраници. Комисията ще установява конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности. Парламентът прие определение за частен интерес - всеки, които води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително и всяко поето задължение. Дебатът започна още около названието на закона. Прието беше новото име да е Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Лице, заемащо публична длъжност, е длъжно само да се отстрани от изпълнението на правомощията си, когато по конкретен повод е констатиран частен интерес, решиха още депутатите. Прието беше още лице, което е заемало публична длъжност и е освободено въз основа на влязъл в сила акт, установил конфликт на интереси, да няма право в продължение на една година от освобождаването си да заема публична длъжност. Тази забрана не се отнася за длъжности, които се заемат въз основа на упражнено пряко избирателно право.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини