Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2011 г.
11/11/2010

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2011 г.

11 ноември 2010 г.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2011 г. със 130 гласа "за" , 58 "против" и 14 въздържали се. Проектобюджетът подкрепиха ПГ на ПП ГЕРБ и ПГ на "Атака". Против гласуваха от ПГ на Коалиция за България и ПГ на ДПС, а от ПГ на Синята коалиция се въздържаха.

Проектобюджетът за 2011 г. предвижда средногодишната хармонизирана инфлация да бъде 3,7 на сто, а дефицитът да не надвишава 2,5 процента. Планираният ръст на БВП е 3,6 процента на базата на по-голям износ и възстановяване на вътрешното потребление. Заложените приходи са 25 милиарда 844 млн. лева или 33,5 процента от БВП. Номиналният ръст на приходите спрямо 2010 г. е един милиард и 296 млн. лева, или с 5,3 процента повече.

Минималната работна заплата остава 240 лв. и през следващата година и не се предвижда осъвременяване на пенсиите, въпреки увеличението на осигурителната вноска от 1,8 процента. Разходите за пенсии ще достигнат 9,6 на сто от БВП, при 11,6 през 2010-а. Догодина прогнозното равнище на безработицата е 9,4 процента при очаквано за 2010-а - 9,6 на сто. Предвижда се заетостта да се повиши слабо - с около 0,6 процента. Запазват се данъчните ставки на преките налози. Залегнал е спад на равнището на публичните разходи до 35,5  на сто, което ще допринесе за намаляване на преразпределителната функция на държавата и увеличаване на разполагаемите доходи и ресурс за бизнеса. 3,5 процента от БВП да са за отбрана и сигурност предвижда поректобюджетът за следващата година. За образование се отделят 3,3 на сто, а за здравеопазване процентът е 3,9.

През 2011 г. разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи са 12,6 на сто от БВП и намаляват с един процентен пункт спрямо 2010. 0,6 процента са заложени за почивно дело, култура и религиозни дейности. С проектобюджета за общините са разчетени разходи в размер на 3760,2 млн. лв. при 3710,0 млн. лв. по разчетите към закона за бюджета за 2010 г. Текущите разходи са увеличени с 70,2 млн. лв., а капиталовите са намалени с 20,0 млн. лв. за екологични обекти.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини