Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съвместно изявление на участниците в Дванадесетата среща на председателите на парламенти на държавите от Регионалното партньорство
05/11/2010

Съвместно изявление на участниците в Дванадесетата среща на председателите на парламенти на държавите от Регионалното партньорство

Варшава, 5 ноември 2010 г.

В срещата взеха участие: Барбара Прамер, председател на Националния съвет на  Република Австрия; Пршемисл Соботка, председател на Сената на Чешката Република; Мирослава Немцова, Председател на Камарата на представителите на Чешката република; Ласло Кьовер, председател на Националното събрание на Република Унгария; Павел Гантар, председател на Националното събрание на Република Словения; Блаж Кавчич, председател на Националния съвет на Република Словения; Гжегорж Шчетина, председател на Сейма на Република Полша и Богдан Борушевич, председател на Сената на Република Полша и поканените гости Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република България; Теодор Мелешчану, заместник-председател на Румънския сенат и Лука Бебич, председател на Парламента на Република Хърватия.

Дванадесетата парламентарна среща на върха на Регионалното партньорство се състоя в навечерието на 2011 година, през която две от неговите държави-членки - Унгария и Полша, ще поемат ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. Срещата на върха проведе дебат по темите за енергийната сигурност на ЕС и Източното партньорство, към които и двете ротационни председателства възнамеряват да привлекат вниманието на държавите-членки на ЕС през следващата година.

В хода на дебатите участниците в Срещата на върха изслушаха речи и изказвания на г-н Гюнтер Йотингер, Еврокомисар по енергетиката, както и на представителите на полското правителство Валдемар Павлак, заместник-министър председател и Радослав Сикорски, министър на външните работи, които ще отговарят за осъществяването на гореспоменатите приоритети на двете централно-европейски ротационни председателства на Съвета на ЕС през втората половина на 2011 г.

Председателите на полския и на унгарския парламенти също предоставиха на участниците в срещата на върха информация за програмите на своите ротационни председателства.

В хода на дебата по темата  "Европейският съюз и предизвикателството енергийна сигурност", председателите на парламенти обсъдиха редица въпроси, включително:

Гарантиране на необходимото ниво на енергийна сигурност, включително на източници и трасета на енергийни доставки;

Прилагане на мерки за съвместно реагиране на ЕС и държави-членки в случай на нарушаване на енергийните доставки;

По-нататъшно развитие на регионалните енергийни пазари;

Засилване на външната енергийна политика, включително изграждане на взаимоотношения с трети страни в енергийния сектор.

Председателите на парламенти се обединиха около следното:

Необходимо е последователно осъществяване на приоритетите по отношение  координиране на позициите по ключови инициативи на ЕС и непрестанно сътрудничество между Централноевропейските страни що се отнася до изграждането на приоритетна енергийна инфраструктура в съответствие с Декларацията от Будапеща от 24 февруари 2010 г. и писмото от 14 септември 2010 г. на Вишеградската група до Гюнтер Йотингер, Еврокомисар по енергетиката. Всички инфраструктурни проекти, визирани във въпросното писмо, трябва да бъдат реализирани час по-скоро.

Наред с изграждането на енергийната инфраструктура, от критична важност е и политическото сътрудничество и в частност що се отнася до Енергийната стратегия на Европа 2011-2020 и разработването на външна енергийна политика на Европейския съюз.

Централноевропейските страни следва да използват своя потенциал в процеса на активно разработване на енергийната политика на ЕС чрез обединено гласуване и координирани действия.

Изграждането на връзки с трети страни в енергийния сектор е насочено към гарантиране на необходимото ниво на енергийна сигурност, в дух на сътрудничество от страна на държавите-членки.

В хода на дебата по темата "Източното измерение на Европейската политика за съседство – постижения и перспективи" председателите на парламенти единодушно приеха, че:

е от изключително значение страните от Източното партньорство да си сътрудничат с европейските структури;

двустранните отношения представляват ключов въпрос в процеса на развитие на Източното партньорство и в частност при обсъждането на Споразумения за асоцииране, както и на решения за изграждане на разширени и по-комплексни зони за свободна търговия;

междуличностните отношения създават важни предпоставки за постигане на взаимно разбирателство, както и за развиване на икономически, обществени и културни взаимоотношения. При наличие на условие за добре управлявана и сигурна мобилност, ЕС в съответствие с Глобалния подход към Миграцията ще трябва също да предприеме постепенни мерки към пълна визова либерализация като дългосрочна цел за всяка отделна държава-партньор и за всеки отделен случай.

Председателите на парламенти дадоха положителна оценка на първата година на функциониране на Източното партньорство и постигнатия прогрес в укрепването както на многостранното сътрудничество, така и на двустранните отношения между Европейския съюз и партньорските страни. Ние считаме, че в името на успеха на инициативата Източно партньорство трябва да си сътрудничим със страни, които не членуват в ЕС и с международни финансови институции, в частност с Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка;

приветстваха раждането на неформалното сътрудничество на Групата приятели на Източното партньорство на Срещата на висши държавни служители, състояла се на 29 септември 2010 г. в Брюксел.

Участниците в Дванадесетата среща приеха следващата среща на председателите на парламенти от Регионалното партньорство да се състои през април 2011 г. в Братислава.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини