Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
За неявяване в съда вече ще е необходимо освидетелстване от лекарска комисия, реши Народното събрание
23/07/2010

За неявяване в съда вече ще е необходимо освидетелстване от лекарска комисия, реши Народното събрание

23 юли 2010 г.

На заседанието си на 23 юли 2010 г. Народното събрание прие окончателно на второ четене промените в Закона за лечебните заведения. За неявяване в съда вече ще е необходимо освидетелстване от лекарска консултативна комисия, от център за спешна медицинска помощ, от ТЕЛК или от НЕЛК, предвиждат измененията. Освидетелстването ще се удостоверява с експертно решение - медицинско удостоверение по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и от министъра на правосъдието.

Народните представители решиха членовете на ТЕЛК да не носят имуществена отговорност, ако тяхно решение е отменено от по-висшестоящ орган. В момента членовете на ТЕЛК, които са определили намалена работоспособност в по-голяма степен от преценката на НЕЛК, трябва да платят надвзетите суми, които съответният човек е получил заради определената му по-голяма степен на неработоспособност.

Парламентът започна обсъждането на второ четене на законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. С него се регламентира, че за служебни цели оръжия се придобиват за охрана на собствеността, за самоотбрана, както и за други разрешени дейности. За граждански цели оръжия могат да се придобиват за самоотбрана, лов, спортни дейности, учебни стрелби, колекциониране, както и като реквизит за театрални, филмови и други постановки. В закона е определен броят на боеприпасите, които може да се придобиват за всяко оръжие, както и колко капсули и барут за изработване на боеприпаси могат да се държат от спортни клубове и в домашни условия.

Приетите на второ четене текстове от законопроекта предвиждат възможност един ловец да закупи до 1000 броя капсули и до 1000 грама барут.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини