Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Изказвания на лидерите на парламентарните групи при откриването на есенната сесия на НС
03/09/2003
ИЗКАЗВАНИЯ НА ЛИДЕРИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА ЕСЕННАТА СЕСИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


СТАНИМИР ИЛЧЕВ – председател на ПГ на НДСВ

Започваме нова сесия на 39-тото НС и какъв ще бъде нейния финал зависи до голяма степен от това начало. Основни политически цели, които си поставяхме през последните две години вече са изпълнени, до постигането на други от тях вече сме твърде близо. Пълноправното членство на България в НАТО е въпрос на броени месеци; за пълноправно членство в Европейския съюз получихме датата 2007 година, пътна карта и Партньорство за присъединяване, които ни дават възможност да постигнем ефект, доказан в другите европейски страни; управляващото мнозинство на НДСВ и ДПС продължава активно да изпълнява ангажиментите си за подобряване на законодателството, подобряването на икономическата среда и стабилно развитие на страната.
Днес ние подреждаме парламентарното поле за една изключително важна битка. Оставащите четири месеца до края на годината са решаващи. От нас зависи приключването на преговорния процес по евроинтегрирането ни през 2004 год. Всички институции в държавата са мобилизирани максимално, но голямата тежест ще падне върху Народното събрание, именно през тази сесия. Всеки следващ пленарен ден трябва да бъде част от едно общо усилие за успешен завършек на най-належащото по синхронизиране на нашето законодателство с европейското. Оценката за напредъка на България в Редовния доклад на Европейската комисия ще отрази мащабите и качеството на нашата работа, а това значи и количествата енергия; професионализъм и отговорност, които ще влагаме в нея.
Това, че започваме с Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България в частта за съдебната власт, е доказателство, че процесът на реформиране на държавата е необратим и става реалност в следствие на последователна политика. Доминиращото очакване е да изпълним тази задача до края на септември. Важно е да си самоналожим висок темп и удвоена дисциплина, да се самоограничим спрямо реторични изкушения и популистки действия в светлината на предстоящите местни избори. Позволете ми да подчертая, че след този кратък период ще отчетем не просто брой публикувани в Държавен вестник закони, а съвкупност от нови параметри на социалната среда, на пазара, на финансовия сектор, на гражданското общество и на взаимодействието ни с външния свят.
Законопроектите за държавния служител, за Гражданския процесуален и за Наказателния кодекси, за обществените поръчки, а също така за енергетиката и енергийния пазар, за далекосъобщенията, за регионалното развитие и още една дузина законопроекти ще станат носещите елементи на отделните национални стратегии и лостове за довършване на административната и образователната реформи, за преобразяване на приоритетни сектори, за постигане на по-добро здравеопазване, сигурност, ред и развитие.
Сегашната ситуация съдържа повече от всякога огромни шансове. Теоретично тези шансове са в нашите ръце. Никой няма да ни прости, ако ги пропилеем. Политически отговорно и патриотично би било единствено поведението, което изключва рецидивите на непредизвикана идеологическа конфронтация и не плаща данък на по-стари и по-нови междупартийни вражди и тънки сметки. Народните представители от ПГ НДСВ предлагат да излезем на парламентарното поле през есен 2003 с най-добрите си качества на законодатели и на граждани, с най-добрия продукт на нашите политически централи и да предоставим дори скрития резерв на всяка политическа формация в полза на жизнените цели на обществото. Ние се надяваме, че тази формула е постижима, и че прилагането и ще формира нов по-голям капацитет на парламента. Нека да докажем, че не е невъзможно интензивната размяна на гледни точки и взаимни критики да бъде основа на продуктивна парламентарна работа и на модерна законодателна конкретика вместо шумен фон на партийна самореклама. Няма как да убедим българските избиратели, че тяхното битие и бъдеще са първостепенна грижа в българския парламент, ако през всеки следващ ден в тази зала не се постигат такива резултати, от които се нуждае една държава с бъдеще и всички нейни граждани, ако не гарантираме с работата си стандартите на прогреса.


НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА – председател на ПС на ОДС

В началото сме на поредната парламентарна сесия след двегодишно управление на мнозинството на НДСВ и ДПС с активната подкрепа на БСП. Управление, което се превърна в най — голямото разочарование за българското общество от началото на демократичните промени. Управление, което чрез лъжа и надменност предаде Държавата отново в ръцете на неясни олигархически структури и замени държавната власт с власт на организираната престъпност.
Независимо от нашите оценки ясно е, че най -обективната оценка ще бъде дадена съвсем скоро от българското общество на предстоящите местни избори в края на октомври, под чийто знаменател ще премине и този политически период. За съжаление нежеланието на управляващите за конституционни и законодателни промени по отношение на местната власт, както и хаосът, който те създадоха с късните и повърхностни промени на избирателния закон няма да дадат нови възможности на местното самоуправление и превърнаха управленската децентрализация в поредния фарс.
За нас основните краткосрочни приоритети са свързани с предстоящите промени в Конституцията по отношение на съдебната власт и необходимите законодателни промени, насочени към ограничаване на невижданата досега престъпност. Макар винаги да сме защитавали принципа за конституционосъобразност, ние от ОДС с негласуването на настоящата Конституция още тогава показахме, че тя няма да създаде предпоставки за максимално доброто функциониране на институциите от от държавната власт. Ето защо този законопроект за промяна на Конституцията намираме, че е само първа стъпка, която трябва да бъде последвана от още по - радикални промени, за които ние апелираме много отдавна.
Що се отнася до законодателните промени, свързани с ограничаване на престъпността, то в това отношение усилията очевидно трябва да бъдат насочени към ускоряване на наказателния процес, но не за сметка на конституционните права на гражданите. СДС ще внесе нови предложения за постигане на тази цел. Никакви законодателни усилия обаче не могат да заместят липсата на воля у правителството и хаосът, който то създава във взаимоотношенията с органите на съдебната власт. Никой освен самата изпълнителна власт не може да преодолее очевидното й безсилие, а може би и зависимост от големите организирани престъпни групи в страната. Ето защо за съжаление оценката ни към края на предишната парламентарна сесия, че това управление вече е опасно за страната и че единственият демократичен изход са предсрочните парламентарни избори става все по актуална.
СДС ще продължи да настоява и през тази сесия да се усъвършенстват законодателните механизми за контрол и публичност на доходите на лицата, заемащи висши държавни длъжности, както и за усъвършенстване на процедурите при несъстоятелност на търговските дружества, включително и за гарантиране на вземанията на работниците и служителите.
Ще настояваме да се разгледа внесеният от нас пакет от предложения за допълнение на приетия на първо четене Избирателен Кодекс за въвеждане на мажоритарен елемент в избирателната система още на следващите парламентарни избори.
Ще внесем пакет от предложения за промени на бюджетния закон и данъчните закони, насочени към облекчаване и насърчаване на дребния и среден бизнес. Защото т. нар. данъчна революция просто не се състоя. Необходимо е да продължи започнатият процес от правителството на ОДС на намаляване на данък печалба. Необходимо е да се намали тежестта на патентните търговци, които са на ръба на оцеляването. Ще предложим и намаляване на високата осигурителна тежест, която силно намалява покупателната способност на гражданите.
Ще настояваме Правителството да предложи конкретна програма за преструктуриране на болниците, за намаляване на техните дългове, както и за спиране на процеса на срив на Националната Здравно-осигурителна Каса:
Несъмнен приоритетен проблем за цялото общество в момента е очевидната зърнена криза. Некомпетентната политика в земеделието доведе през последните две години до парализиране на земеделските производители. В резултат на това през есента на 2002 година се засяха с 4 милиона декара по-малко площи с пшеница. Истината беше спестена на българските граждани. От 100 години насам тази година е най-слабата реколта на зърно по данни на Статистическия годишник. Официалната информация на министерството на земеделието и горите е за 2 милиона и 195 хиляди тона реколта. Дори и по време на войните, когато са сяли и жънали жените и децата на България реколтата е била по- голяма. Ще настояваме за пълен отчет и спешни мерки за преодоляване на кризата.
По времето на настоящата парламентарна сесия ще изтекат прословутите 800 дни, през които Симеон Сакскобургготски и неговото правителство трябваше рязко да подобрят по магически начин живота на българите. Дано тъжната констатация, че чудото не се случи да ни накара да повярваме повече в собствените си сили и възможности.


СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ – председател на ПГ на КБ

По традиция в началото на всяка парламентарна сесия групите заявяват своите приоритети за новия политически сезон.
Какво ми прави впечатление в началото на този политически сезон? Прави впечатление, че изказванията не са слушани от никого, особено от другите парламентарни групи. Което е една илюстрация за днешното състояние на Народното събрание.
Когато започна работата си този парламент, имаше сериозни надежди за това, че най-накрая ще се преодолее конфронтацията, партизанщината, ще се търсят общи пътища за извеждане на България от проблемите, пред които се изправят гражданите на нашата страна. Две години по-късно вече никой не си прави илюзии, че Новото време, че управлението на НДСВ за 800, за 1600 или за 3800 дни ще промени каквото и да било в състоянието на страната. Затова именно е толкова ниско доверието и към правителството, и към управляващото мнозинство. Защото присъединяването към Европейския съюз, към НАТО, разбира се, че са приоритети. Но на първо място управляващите трябва да водят преговорен процес със собствените граждани. Да се обърнат с лице към реалните проблеми и да ги решават.
Ролята на парламента е голяма и Коалиция за България, естествено, ще подкрепи всички необходими законодателни промени за решаване на истинските проблеми, които вълнуват хората: и в борбата срещу престъпността, и за реална реформа на съдебната власт, и за промени в конституцията, които са свързани със съдебната власт, и за решаване на проблемите на земеделието. Само че това не е достатъчно, тъй като законите в България се променят едва ли не всяка парламентарна сесия. Проблемът обаче е в това, че те не се изпълняват. Ако се обърнем към един от най-острите проблеми - този със съдебната система и изпълняването на законите, ще видим, че Наказателният кодекс е променян 31 пъти от 1990 г., Наказателно-процесуалният кодекс - 27, Гражданско-процесуалният кодекс - също 27. А резултатите са такива, че хората вече не отиват да се съдят, защото не вярват, че нещо може да се промени и да се реши реален проблем чрез съдебната система. Същото важи и за министерството на вътрешните работи, и за всяка друга област.
Много от политическите сили от дясното пространство заявяват, че проблемите на страната са в конституцията и тя се нуждае от ревизия, от коренна промяна. Само че, ако погледнете внимателно, проблемът е именно в това, че самата ни държава не изпълнява повелите на българската демократична и социална конституция.
И днешното мнозинство, днешното правителство все по-ясно показват, че те не се съобразяват с дневния ред на обществото. Когато се говори за отговорността на политическите сили, аз питам управляващото мнозинство: Каква е вашата отговорност, след като в продължение на повече от 8-9 месеца ние нямаме законосъобразна Комисия за защита на конкуренцията, като основна институция в една пазарна икономика?! Каква е вашата отговорност, след като от 4 месеца не можем да изберем управител на Народната банка?! Каква е отговорността на НДСВ пред България и пред света, след като фактически нямаме управител на валутния борд?!
Това са реални и съществени неща. Всички чакат отговор, но вече с все по-малко надежда. Защото мнозинството е затънало в решаване на собствените проблеми.
След промените в кабинета министър-председателят изчезна от хоризонта и не обръща лицето си към най-острите проблеми на страната. Вместо това се разиграват драми, бих казал псевдодрами с оставки, които се подават и оттеглят и вече се превръщат в цирк. Това е тъжната реалност.
В този парламентарен сезон Коалиция за България ще прави всичко възможно за една опозиция, за да накара парламентът да се обърне към това, което вълнува хората — проблемите в съдебната система, развитието на българската икономика, осъществяването на реален контрол от страна на Народното събрание по отношение на приватизационните сделки, замислени от управляващите и правителството. Защото ние имаме сериозни съмнение за липса на прозрачност, на ясни мотиви, за липса на изгода за обществото. И на първо място е сделката за БТК, където е създадена такава юридическа каша, че вече и специалистите не могат да се ориентират. Камо ли гражданите да разберат какви са истинските мотиви.
Ние ще инициираме редица законодателни промени и ще предложим на изпълнителната власт действия за борба с организираната и масовата престъпност. За да могат гражданите да се чувстват по-сигурни, по-спокойни в нашата страна.
Ще се обърнем с лице към проблемите на земеделието, в което са заети повече от 25 процента от българските граждани, и ще предложим наши конкретни виждания.
За пореден път ще инициираме и социални закони. Само че очакваме най- накрая действителен, реален конструктивизъм от управляващото мнозинство, от новото ръководство на парламентарната група на НДСВ. За да не се окаже за сетен път, че хубавите, сладките декларации са само една приказка.
А на приказки в България вече никой не вярва.


ЛЮТВИ МЕСТАН – заместник-председател на ПГ на ДПС

Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри! Предстоящата есенна сесия на Народното събрание е поредната, която ще протече под знака на продължаващо покриване на интегративните критерии на Европейския съюз и НАТО. Неслучайно над 20 законопроекта, които са пряко свързани с преговорния процес, ще се ползват с абсолютен приоритет. От тяхното качествено изработване и срочно приемане пряко зависи както оценката в годишния доклад на Европейската комисия за напредъка на България, така и успешното приключване на самия преговорен процес най-късно до средата на следващата година. С други думи, предстои една напрегната сесия, през която трябва да се работи не просто много, но и качествено. От българския парламент се очаква да създаде нормативната база за необратимо модернизиране на страната и затова списъкът от законопроекти засяга най-различни сфери и обществени отношения – от насърчаване на научните изследвания, висшето образование, ГПК, общественото здраве, рехабилитацията и социалната интеграция на инвалидите, предотвратяването на дискриминацията, далекосъобщенията, енергетиката, обществените поръчки, държавния служител и други и се стигне до управление на отпадъците.
Но като отчита реалните възможности на България и сферите, в които страната ни следва задължително да се превърне в конкурентоспособна. Движението за права и свободи поставя специален акцент върху пакет законопроекти от областта на земеделието и горите. Наред със законопроектите за ветеринарно-медицинската дейност, за животновъдството и други, които са още от лятната сесия на Народното събрание, през тази вече не търпят отлагане законопроектите за създаване на национална горска компания и най-вече законопроектът за национална компания "Земя", чрез която се създава адекватна на българските условия нормативна база за комасация на земята и се улесняват процедурите за закупуване на земя от инвеститори.
Екипът на министърът на земеделието и горите, Министерският съвет и мнозинството като цяло за първи път не просто говорят за комасацията, без която е немислимо модернизирането на земеделието, а и ще предприемат реални и конкретни стъпки за осъществяването на тази изключително трудна задача.
Разбира се, има сфери, в които осъществяването на реформите не ще се случи само с ресурсите на обикновени закони. Неслучайно тази сесия на Народното събрание е знаково натоварена с предстоящото изменение на българската Конституция. Бидейки далеч от мисълта, че тези четири текста, които, убеден съм, днес ще бъдат гласувани с консенсус в пленарната зала, ще решат всички проблеми на съдебната система, каквито са очакванията на българските граждани, аз считам, че днес ние правим една много важна стъпка за начало на реформите и в тази възможно най-болезнена сфера на българското общество.
Уважаеми дами и господа! Движението за права и свободи съзнава, че тази сесия на Народното събрание ще носи знака на други две събития - това са предстоящите местни избори и през тази сесия предстои да се приеме Законът за държавния бюджет на Република България за 2004 г.
И ако не е работа на Народното събрание да провежда местните избори, а да създава условия за тяхното демократично и честно провеждане - задача, която ние вече изпълнихме с измененията в Закона за местните избори, то считам, че абсолютно задължение на този парламент е и през тази сесия да работи за създаване на нормативна база, която ще позволи на общините наистина да се превърнат в органи на местното самоуправление с реална финансова независимост. Иде реч за продължаване на работата по финансовата децентрализация, без която е немислимо българските общини да бъдат готови за 2007 г.
Що се отнася до законопроекта за държавния бюджет. Като реплика на писанията през август месец, Движението за права и свободи счита за необходимо да заяви, че ще работи за бюджет, който задължително, повтарям, задължително ще съхрани макроикономическата стабилност. Движението за права и свободи не е за разюздан бюджет, не е за безконтролно развързване на кесиите, защото този сценарий и театър вече сме го играли и знаем какви бяха резултатите. Но, изхождайки от базовата убеденост, че валутния борд няма алтернатива, че макроикономическата стабилност няма алтернатива, ние казваме още нещо: а именно, че е време значително по-активно да се използва данъчният, инвестиционният и фискалният инструментариум, така щото макроикономическата стабилност да се съчетае със създаване на условия за реален ръст на реалната икономика. И ние ще настояваме в този бюджет тези елементи да бъдат застъпени.
Така дефиниран приоритетът обаче по-скоро изглежда като една свръхполитическа задача, която наистина не е по силите на обикновеното чиновническо мислене. Необходима е политическа воля и капацитет през 2004 г., да престанем да се оправдаваме с наследството и да предложим бюджет, който не просто ще съхрани макроикономическата стабилност, но наистина ще създаде условия за по-висок растеж и по-висока заетост. Всичко това, съчетано с продължаване на добрата политика за активни мерки на пазара на труда, в резултат на която данните за първите шест месеца сочат, че значително по-успешно се пълнят осигурителните каси, ще осигури реализирането на приоритета на приоритетите - реформите най-сетне да се почувстват и по джоба на българските граждани.
Уважаеми дами и господа, в заключение, фактът, че нито един от огласените приоритети от всички парламентарни групи в тази зала не прозвуча днес като новина, всъщност е добрата новина. Това е свидетелство, че демократическият процес в страната вече се нормализира. Пък и българският гражданин и гражданското общество като цяло вече са със завишени очаквания и те отдавна са изработили своите не толкова дейностни, а по-скоро резултативни критерии. Ние днес не бихме могли да изкажем Бог знае какви нови приоритети. Освен това ще ни съдят не по това, което обещаваме, а по резултатите, които ще постигнем при процеса на реализация на тези приоритети, които, за сетен път ще кажа, по нов начин дефинират отговорностите не само на управляващото мнозинство, но и на опозицията.
За опозицията не знам, но съм убеден и с тази убеденост завършвам, че управляващото мнозинство и Министерския съвет със своя променен състав ще работят за реализирането на приоритетите на българската държава. За щастие, тя наистина вече ги е дефинирала, за щастие тя вече има своята пътна карта. Убеден съм, че ние ще сторим необходимото всички тези приоритети да бъдат постигнати. Благодаря ви за вниманието.


НИКОЛА НИКОЛОВ – председател на ПГ на НИЕ

От днес 39-то Народно събрание продължава своята работа и вероятно тя ще протече по същия начин, както и досега. Народните представители ще ползват трибуната на Народното събрание, за да водят емоционална политическа борба, ще затънат в дребнотемие, но основните въпроси, които вълнуват българското общество ще останат на заден план. Ще се говори с от името и в името на народа, а на този народ нашата дейност изглежда безлична, безсмислена и бездушна.
Официалните статистически данни показват, че половината от избирателите нямат политическа ориентация и заявяват, че няма да гласуват за нито една партия, тъй като не вярват, че със своя вот могат да изменят политическата практика в България, а оттам и да внесат някакви промени в своя живот. Тенденцията на засилване на политическата апатия и отдръпване на избирателя от политическите сили е изключително тревожна. Тя показва отрицание на политическата действителност и политическата практика и по същество се явява отрицание на българския политически модел.
Във все по-голяма част от българското общество нараства разочарованието от политическите партии и държавните институции. Това може да постави на изпитание установената демократична политическа структура, а впоследствие и способността на Конституцията да действа при създалите се условия.
За повече от едно десетилетие на българската политическа сцена се смениха на власт всички съществуващи сега големи партии, които представиха различни партийни програми за развитие, както леви, така и дясноцентристки. Нито една от тях не доведе до желания резултат. Нито едно правителство не успя или не пожела да създаде истинска конкурентна пазарна среда, което възпрепятства чуждите инвестиции в България и възникването па конкурентен български бизнес.
Това показва, че причините, довели до бавния преход, продължаващ средно три пъти по-дълго отколкото в останалите страни от Източна Европа са по-дълбоки и фундаментални. Те трябва да се търсят в естеството на българската политическа система, така както тя е формулирана в сега действащата Конституция.
През 1991 г. България получи Конституция, която позволява приемането на формални закони, нарушаващи духа на самата Конституция. В нея не са залегнали механизми за междинни оценки и корекция на програмите, с които едно правителство е дошло па власт. На българския гражданин е оставена само възможността да дава оценка на правителствената дейност в края на мандата. В резултат програмите, с които партиите получаваха властта не бяха изпълнявани. Напротив, всяка партия, получила мнозинство в парламента, запази сравнително еднакъв стил на управление, съчетаващ корупция, некомпетентност и политическа надменност спрямо опозицията.
Българският избирател няма да се върне пред избирателните урни, ако не му бъде предложена нова демократична алтернатива — възможността да контролира работата па парламента и правителството, не само чрез своя вот на всеки четири години, но и между изборите, т.е. да се включат повече инструменти на пряката демокрация в политическата система на България, с цел реално упражняване на прокламирания в Конституцията народен суверенитет и действен пряк народен контрол.
Затова една от близките цели, залегнали в програмата на партия Българско движение "Национален идеал за единство" и на парламентарна група "НИЕ" е изменение и допълнение на действащата Конституция и закони и приемането на нови закони, които да въвеждат референдума, мажоритарния вот и децентрализацията на контрола върху изразходването на държавния бюджет като универсални средства за контрол върху решенията на администрацията на трите нива -община, местно управление и национално ниво - правителство и парламент.
Не само вътрешното състояние на страната диктува промени в Конституцията. Навременното синхронизиране на българското законодателство с европейското също е поставено под въпрос. Налага се европейски емисари да ни напомнят, че за това са нужни промени в Конституцията.
Всяко демократично общество се нуждае периодично от провеждане па конституционен дебат за състоянието и действието на неговите институции. Динамиката на обществено политическия и икономически живот в България, наближаващите срокове за приключване па преговорите с Европейската общност налагат този дебат да започне още днес.
С най-висок приоритет и незабавно разбира се, трябва да бъдат приети промените, нужни за приключване на преговорния процес с Европейската общност. Трябва обаче да ни е ясно, че отделно взети промени в Конституцията не могат да осигурят нито жизнеността на установени в България демократичен модел, нито преодоляване на кризата на прехода, на небивалия в нашата най-нова история продължителен и дълбок социално-икономически упадък.
Ние заявяваме, че в българското политическо пространство вече съществува БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" - партия на истината, която ще поставя чрез своята парламентарна група "НИЕ" от тази трибуна всички премълчавани досега неудобни, но изключително важни за развитието на българското общество въпроси.
Уважаеми дами и господа,
Буди смущение фактът, че у нас не се провеждат референдуми. Много малко хора в тази зала са били родени по времето на последния референдум в България. Абсурдно е, важни за обществото въпроси, да се решават само в тесния кръг на ръководствата на управляващите партии. Явно политическият елит се бои да постави на обществен контрол своите решения, защото не може да ги защити.
Особено очевидно това е в общините, където са съсредоточени основните интереси на гражданите - жилище, транспорт, образование, здравно обслужване. Именно в общините трябва в най-кратки срокове да бъдат въведени средства за пряк народен контрол чрез инструментите на пряката демокрация. Тези, които съществуват по същество са неизползваеми.
Типичен негативен пример е Закона за допитване до народа (ЗДН). Съгласно чл.23, ал.2 от ЗДН, "когато повече от половината от гласоподавателите депозират искане за произвеждане на местен референдум. Общинският съвет не може да откаже произвеждането му".
За сравнение Закона за местния референдум в Конфедерация Швейцария изисква само 50 (петдесет) души да депозират искане за референдум.
Очевидно изискването половината от гласоподавателите да депозират искане за референдум е физически неизпълнимо.
Това прави Закона за допитване до народа неизпозваем, което грубо погазва правата на гражданите. В същото време основният въпрос, който решава самостоятелността на една община — финансовата самостоятелност, е иззета от общините. Действащата Конституция не разрешава провеждането па референдум по въпроси на общинския бюджет и данъчното облагане.
Първият законопроект, който парламентарна група "НИЕ" ще внесе в Народното събрание ще бъде изменение на Закона за допитване до гражданите, за да стане той използваем, а не ненужен текст.
Много са правата, гарантирани в действащата Конституция, които не се осъществяват на практика. Не е възможно всички да бъдат изброени в една кратка реч. Достатъчно е да споменем закрилата на майчинството, достойнството и сигурността на личността, защитата на частната собственост, наред със споменатото по-горе присвоено осъществяване на народния суверенитет, за да се разбере от всички, колко всеобхватна трябва да бъде ревизията на Конституцията.
Партия Българско движение "Национален идеал за единство" и парламентарна група "НИЕ" предлагат срочно и съществено изменение на действащата Конституция.
Тук, обаче, е най-големият парадокс на прехода. Тези, които са овластени да променят конституционния модел са точно тези, заради които той не функционира добре - политическите партии или т.нар. "политически елит". Затова ние считаме, че Великото Народно Събрание не е достатъчен гарант за правилното решаване на проблемите в българското общество. Парламентарна група "НИЕ" ще предложи законопроект за задължителния референдум на национално ниво, с цел българският суверен - избирателят, сам да потвърди и приеме новата Конституция.
Парламентарна група "НИЕ" призовава народните представители и всички националноотговорни сили да изоставят тяснопартийните си интереси и да послушат гласа на разума. Да консолидираме усилията си в името на разумните решения и заедно да създадем предпоставки за достоен живот на българина, за достойно присъединяване в Европейския съюз и НАТО.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини