Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Предложения за структурни и персонални промени в Министерски съвет
16/07/2003
Проекти на решения на Народното събрание за структурни и персонални промени в Министерския съвет на Република България бяха внесени на 16 юли 2003 г. в деловодството на Народното събрание
---------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
за

изменение на Решение на Народното събрание от 24 юли 2001 г. за структурата на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм., БР. 119 от 2002 г.)

Народното събрание на основание чл. 108, ал. 1 от конституцията на Република България

Р Е Ш И:


В Решението на Народното събрание от 24 юли 2001 г. за структурата на Министерския съвет на Република България ( обн., ДВ, бр.66 от 2001 г., изм. бр. 66 от 2001 г.) думата "двама" се заменя с трима "трима".


---------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ
за
персонални промени в Министерския съвет на Република България


Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 24 юли 2001 г. (ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

РЕШИ:


1. Освобождава:

Николай Василев Василев като министър на икономиката;
Лидия Сантова Шулева като министър на труда и социалната политика;
Владимир Атанасов Атанасов като министър на образованието и науката;
Пламен Василев Петров като министър на транспорта и съобщенията;
Божидар Тодоров Финков като министър на здравеопазването;
Неждет Исмаил Моллов като министър без портфейл.

2. Избира:

Пламен Александров Панайотов за заместник министър-председател;
Николай Василев Василев - заместник-министър-председател и за министър на транспорта и съобщенията;
Лидия Сантова Шулева - заместник-министър-председател и за министър на икономиката;
Христина Христова Велчева за министър на труда и социалната политика;
Славчо Чавдаров Богоев за министър на здравеопазването;
Игор Симеонов Дамянов за министър на образованието и науката;
Филиз Хакъева Хюсменова за министър без портфейл.

---------------------------------------------------------------------
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини