Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене законопроекта за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
26/09/2008

Парламентът прие на първо четене законопроекта за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

26 септември 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 26 септември 2008 г. на първо четене законопроекта на Министерския съвет за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Той предвижда средствата за Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система да са самостоятелно обособена част от централния бюджет и да се управляват и структурират в инвестиционни портфейли, които от своя страна да бъдат управлявани от финансови институции.

Във фонда ще се акумулират 50 на сто от отчетените по републиканския бюджет касови постъпления от приватизация, 25 процента от излишъка в републиканския бюджет за съответната година, приходите от концесиите, както и отчисления на други приходи въз основа на закон или акт на МС. Натрупаните средства ще служат само за покриване на недостиг в бюджета на Държавното обществено осигуряване за фонд "Пенсии". За да бъде обаче натрупан първо необходимият капитал чрез инвестиции на постъпленията, се предвижда 10 години да няма трансфери към ДОО за фонд "Пенсии".

Парламентът прие на първо четене и съответна промяна в Закона за устройството на държавния бюджет, според която в централния бюджет се включват като самостоятелна обособена част средствата и операциите на Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система, по ред, определен със закон.

Народното събрание гласува на заседанието си на първо четене измененията в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, внесени от Министерския съвет.

Народните представители продължиха обсъждането на второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча и на първо четене на два законопроекта за семеен кодекс.

Във времето за парламентарен контрол на депутатски въпроси отговаряха вицепремиерът Меглена Плугчиева, министрите Асен Гагузов, Петър Димитров, Михаил Миков, Стефан Данаилов, Николай Цонев и Пламен Орешарски.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини