Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Приветствие на Георги Пирински към участниците в конференцията “Обсъждане на концепцията за нов закон за нормативните актове”
19/09/2008

ПРИВЕТСТВИЕ НА ГЕОРГИ ПИРИНСКИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА “ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НОВ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ”

19 септеври 2008 г., София

Уважаема госпожо министър,
уважаеми дами и господа магистрати,
уважаеми изследователи,

Искам да поздравя организаторите на тази конференция, защото е очевидно, че усъвършенстването на законодателния процес трябва да има ясна концепция. Похвална е инициативата на министъра на правосъдието госпожа Миглена Тачева да поеме инициативата за разработване на концепция за нов закон за нормативните актове. От голямо значение е тази концепция да бъде достатъчно сериозно и отговорно обсъдена публично на етап, на който вече има какво да се покаже и същевременно, трябва да се прецени каква да бъде окончателната форма и съдържание на този основен документ.

Народното събрание и аз като председател на парламента сме заинтересовани процесът на подготовка, внасяне, обсъждане и приемане на законите да бъде много внимателно анализиран, да се прецени какви постижения имаме – да не сме прекалено критично настроени и едновременно с това да погледнем достатъчно сериозно на онези проблеми, които цялото ни общество отбелязва в подготовката и приемането на законите и тяхното приложение. В обществото ни очевидно се чувства острата необходимост от действащо, работещо законодателство и съзнавам, че първата крачка е парламентът да бъде на висотата на своята отговорност, да приема нормативни актове, които са достатъчно ясни, с преценен баланс на интересите на отделните норми, за да могат те да бъдат еднозначно и ефективно прилагани и действително да се превръщат в норми за поведение в обществото ни, а не просто записани текстове на едни или други актове.

Бих споменал също, че още при конституирането на 40-то НС беше създаден Консултативен съвет по законодателство към председателя на парламента именно като орган, който за разлика от консултативния съвет в предходното Народно събрание, има по-широк поглед върху работата по законопроектите. В предходния парламент задачата на съвета беше преди всичко достатъчно внимателно да преценява и да дава препоръки по редакцията на окончателните текстове за второ четене. Настоящият съвет има поглед към законопроектите и преди първото четене, споделя свои становища за това доколко те отговарят по принцип на изискванията на действащото законодателство по отношение на нормативните актове. Още в началото на дейността на съвета настоях да се направи преглед и оценка за състоянието на законодателството.

Радвам се, че и госпожа Тачева прояви интерес към тези разработки на Консултативния съвет и се надявам, че материалите, които предоставихме на работната група по концепцията, са били полезни. Оттук нататък като председател на Народното събрание съм готов всячески да съдействам за успеха на това начинание – изработване на концепция за нов закон за нормативните актове.

Искрено ви пожелавам успешна конференция и сериозна дискусия. Мога да ви уверя, че с интерес ще проследя представянето на концепцията и ще продължа контакта си с министъра на правосъдието с цел да имаме качествено нов основен акт, регламентиращ законодателството у нас.

Благодаря ви за поканата и успешна работа!

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини