Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Обръщение на 40-то Народно събрание към гражданите на Република България по повод 100 години от провъзгласяването на Независимостта на българската държава
19/09/2008

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

на 40-то Народно събрание към гражданите на Република България по повод 100 години от провъзгласяването на Независимостта на българската държава

19 септември 2008 г.

Сънародници,

На 22 септември отбелязваме 100-годишнината от провъзгласяването на Независимостта на българската държава. Безспорно това е върховен исторически акт, осъществил възрожденския идеал за свободна и независима България и издигнал достойнството на българската нация.

30 години след Освобождението България продължава да бъде васална държава. След решенията на Берлинския конгрес, разпокъсал българските земи и въпреки успеха на Съединението от 1885 година свободата на българите не е желаната от тях и те не се чувстват пълноправен господар на съдбините си.

Независимо от политическите превратности и ограничения, през този период българската нация преживява завиден стопански и културен възход и се превръща във водеща сила на европейския югоизток. На Европа се демонстрира изключителният потенциал на българската нация, жизнеността на един хилядолетен народ, който едва през 1879 година утвърждава в своята демократична Конституция основните европейски политически и духовни  ценности.

Провъзгласяването на Независимостта през 1908 година е недвусмислен израз на новото самочувствие и себеуважение на българската нация, и на вярата, че може да осъществи едно величаво дело в неблагоприятна за националните ни интереси външнополитическа среда.

Към условията за успеха на справедливия исторически акт се прибавят и проличалите много ясно забележителни умения на младата българска дипломация – да осигури международната подкрепа за Независимостта ни в сложни условия.

Днес, 100 години по-късно, България е парламентарна република с демократична Конституция, гарантираща разделението на властите и техните отговорности. Нашата държава възстанови своята европейска идентичност и днес е пълноправен член на Европейския съюз.

Пред нас е предизвикателството да служим на националните приоритети със същата политическа отговорност и държавническа мъдрост, с която предците ни защитиха националните интереси на България, провъзгласявайки Независимостта.
Честването на 100-годишнината от обявяването на Независимостта на България е импулс за развитие на пълноценен и отговорен политически живот за една демократична, справедлива и богата държава.

Сънародници,

През изминалите 130 години България успешно извоюва осъществяването на няколко значими национални каузи – Освобождението, Съединението, Независимостта и присъединяването към Европейския съюз. Това са безспорните предпоставки за прогреса на българската нация.

Нека черпим сили и вдъхновение от строителите на Независимостта на съвременна България!

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини