Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Социалното законодателство ще бъде приоритет в началото на десетата пленарна сесия на 40-то Народно събрание, заяви Георги Пирински на пресконференция в парламента
08/09/2008

Социалното законодателство ще бъде приоритет в началото на десетата пленарна сесия на 40-то Народно събрание, заяви Георги Пирински на пресконференция в парламента

8 септември 2008 г.

Социалното законодателство ще бъде приоритет на Народното събрание в началото на новата пленарна сесия, заяви пред журналисти Георги Пирински. Два дни преди десетата сесия на 40-то НС председателят на парламента даде пресконференция, на която представи и новата система за гласуване в пленарната зала.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че през новата сесия предстои работа по редица закони в областта на правовия ред като например – законопроекта за недопускане конфликт на интереси, за лобизма и промени в наказателното право. Сред икономическите закони Георги Пирински открои като важни този за обществените поръчки, за енергийната ефективност, промените в данъчните закони, както и обсъждането на проектобюджета за 2009 г. Предстои и работа по медийното законодателство, по законите за електронните съобщения и за енергийната ефективност, както и за телефон 112, посочи председателят на Народното събрание.

Георги Пирински подчерта, че мнозинството има сериозни намерения да внесе законодателството за избирателната система по време на десетата сесия, за да се предотврати регламентирането на правилата на изборите в последния момент. Тук говорим не просто и не само за една или друга промяна в избирателния механизъм, а за нормативното уреждане на по-друго качество на изборния процес, уточни председателят на парламента. Той допълни, че законодателството за политическите партии и за избирателната система ще бъде предмет на сериозна дискусия и регламентиране – за предизборната кампания, за начина на формиране на политическото представителство, за възможността да се даде на избирателите да направят своя избор въз основа на платформи, аргументи и личности, а не по силата на други внушения или направо указания.

Вероятно още през първите седмици на новата сесия премиерът Сергей Станишев ще отчете пред депутатите как страната ни участва в дейностите на Европейския съюз, отбеляза Георги Пирински и припомни, че според правилника за работа на Народното събрание това трябва да става на всеки шест месеца.

През десетата сесия ще бъдат проведени дискусии по редица доклади на отделни министерства и комисии, съобщи председателят на Народното събрание. Той допълни, че в дневния ред вече е включен докладът за отбраната на страната, внесен е докладът на комисията за борба с корупцията на Народното събрание.

Председателят на парламента Георги Пирински представи пред журналистите и новата система за гласуване в пленарната зала на Народното събрание.

Новата система за гласуване на Народното събрание изцяло заменя старата. Тя е базирана на стандартни съвременни технологии и в нея са вложени високонадеждни компоненти. За разлика от предишната система, базирана на DOS, новата работи с Windows технология.

На въпрос на журналисти Георги Пирински отговори, че условието да не се гласува с чужди карти не трябва да бъде налагано по технологичен път. За мен това е въпрос на чест и отговорност, допълни той. Според него регламентираните в правилника на парламента дни и часове за гласуване са достатъчно ненатоварващи за депутатите, за да присъстват в пленарната зала. Целта на новата система, освен да попречи до голяма степен на гласуването с чужди карти, е максималното решаване на останалите проблеми при упражняване на вот, заяви председателят на парламента.

Системата гарантира самостоятелност и независимост на пултовете, докато при досегашната техника блокирането на един от тях водеше до блокиране на 30 пулта, допълни още той.

И Н Ф О Р М А Ц И Я


ЗА НОВАТА СИСТЕМА ЗА ГЛАСУВАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДОСЕГАШНАТА СИСТЕМА ЗА ГЛАСУВАНЕ в Народното събрание е въведена в експлоатация през декември 1990 г. За изминалите повече от 17 години тя е изпълнила поставените при създаването й задачи, но вече не отговаря на съвременните потребности на Народното събрание. По общо мнение на специалисти е остаряла морално, технически и физически, и не подлежи на осъвременяване или модернизация. Сред недостатъците на сегашната система за гласуване на Народното събрание е възникването на проблеми при обработването на информация за повече от 8 парламентарни групи. В 40-то Народно събрание например има 8 парламентарни групи и 17 независими народни представители.

НОВАТА СИСТЕМА ЗА ГЛАСУВАНЕ на Народното събрание изцяло заменя старата. Тя е базирана на стандартни съвременни технологии и в нея са вложени високонадеждни компоненти. За разлика от предишната система, базирана на DOS, новата работи с Windows технология.

Разработката е резултат на задълбочени проучвания на системите за гласуване на Европейския парламент и на парламенти на страни-членки на Европейския съюз. Окончателното становище на експертите е, че системата трябва да е българска разработка, за да може Народното събрание да бъде собственик на програмния код и пълното описание на архитектурата й.
Заменени са пултовете за гласуване и таблата за визуализиране на резултатите. Досега народните представители имаха две карти – за легитимация и за гласуване, които с внедряването на новата система за гласуване ще бъдат заменени от една, която ще изпълнява и двете функции. С картата за легитимация народните представители ще гласуват и не би следвало да я преотстъпват, тъй като тя е лична. Новите пултове за гласуване имат екрани, на които ще се показва името на депутата и режимът на работа в пленарната зала в момента (регистрация, гласуване и др.). Гласуването с новите пултове ще се индикира със звуков и със светлинен сигнал. В рамките на едно гласуване или регистрация от един пулт може да се гласува само с една карта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА:

стандартизирано оборудване от водещи световни производители ;
висока надеждност (дублиране на основните компоненти);
гарантирана самостоятелност и независимост на пултовете за гласуване (при старата система, блокирането на един пулт довеждаше до блокиране на 30 пулта за гласуване);
възможност за надстройка на системата;
системата е гъвкава и може да се променя съгласно промените на нормативната уредба;
автоматично изчисляване на кворума.

ЗАМЯНАТА НА ВИЗУАЛИЗИРАЩИТЕ ЕКРАНИ С ПЛАЗМЕНИ МОНИТОРИ ЩЕ ПОЗВОЛЯВА:

графична визуализация на залата, както и представяне на резултатите от гласуване по групи и поименно;
визуализиране на съобщения за резултатите при гласуването на конкретни текстове или законопроекти (приет/отхвърлен);
визуализиране на използваното време от различните парламентарни групи по време на дебати, автоматично отчетено и сумирано от системата;
изписване на различни съобщения;

Новата система за гласуване на Народното събрание е изработена от фирма «Контракс». Фирмата предоставя програмния код и пълното описание на архитектурата на изцяло новата българска система, внедряването на която е осъществено в тясно сътрудничество със специалисти от дирекция «Информационни и комуникационни системи» на Народното събрание.

Системата е осъществена по реда на Закона за обществените поръчки и е на стойност 545 хиляди лева с ДДС, което е два пъти по-малко от цената на подобни системи в Европа. В цената се включва изграждането на нова структурна кабелна система за пултовете, на сървърно помещение с резервирано токозахранване, осигуряването на нови плазмени дисплеи, замяната на пултовете за гласуване с нови, внедряването на системата и обучението за работа с нея, както и 5-годишна гаранция.

В създаването на новата система са участвали 19 висококвалифицирани специалисти, сред които софтуерен архитект, трима софтуерни тестери, четирима програмни разработчици, двама системни администратори. За въвеждането й в експлоатация са били необходими повече от 1000 работни дни на висококвалифицираните специалисти.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини