Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие окончателно промени в Закона за местните данъци и такси
14/12/2007
Народното събрание прие окончателно промени в Закона за местните данъци и такси

На заседанието си на 14 декември 2007 г. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси. Измененията влизат в сила от 1 януари 2008 г. и предвиджат общинските съвети да определят с наредба размера на данъка върху недвижимите имоти от 1,5 до 3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. От следващата година патентният данък от републикански става местен данък, реши парламентът. Конкретните му размери ще се определят от общинските съвети в предвидени минимални и максимални граници. За минимален е взет досегашният най-нисък размер, а за максимален - най-високият размер за страната. Общинските съвети трябва да определят размера на местните данъци до 29 февруари 2008 г. В случай че в този срок той не бъде определен, ще се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а на патентния данък - размерите, които са били в сила за 2007 г.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси на депутати отговаряха министрите Радослав Гайдарски, Румен Петков, Асен Гагаузов и Миглена Тачева.

На заседанието си на 13 декември 2007 г. Народното събрание прие на второ четене изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане. Промените гласят, че данъкът върху дивидента се намалява от 7 на 5 процента, като намаляването на този данък ще доведе до увеличаване на възвръщаемостта от направените инвестиции, което от своя страна ще насърчи инвестирането в икономиката.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини