Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие промени в Закона за ДДС
07/12/2007
Народното събрание прие промени в Закона за ДДС

На заседанието си на 7 декември 2007 г. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за данъка добавена стойност (ДДС). Те предвиждат да се облага с ДДС упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Народните представители приеха да бъде освободено от ДДС процесуалното представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица, в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства.

Парламентът прие на второ четене и текстове от законопроекта за Държавната агенция “Национална сигурност” и реши да проведе извънредно заседание на 11 декември, вторник, от 14.00 часа.

На заседанието си на 6 декември 2007 г. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. Притежателите на жилищноспестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г. и престояли повече от пет години към тази дата, да могат да прехвърлят правата си на своите съпрузи или низходящи, ако и приемателите имат доказана жилищна нужда, гласят измененията.

Парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за политическата и гражданската реабилитация на репресираните лица.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини