Кандидати
Име Входящ номер Дата Вносител
Владимир Николаев Савов 020-00-14 07/07/2020 Комисия за финансов надзор
Петър Георгиев Джелепов 020-00-15 07/07/2020 Комисия за финансов надзор
Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми