Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
19/04/2017

 


РЕШЕНИЕ

по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г.; доп., бр. 13 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2016 г.)

Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Четиридесет и четвъртото Народно събрание осъществява своята дейност по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г.; доп., бр. 13 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2016 г.) до приемането на свой правилник, освен ако реши друго.

2. Отменя Великденската ваканция на Народното събрание за 2017 г.

3. Решението влиза в сила от деня на приемането му.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 19 април 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

2887