Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с работата на Народното събрание през ноември 2016 г.
08/11/2016

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с работата на Народното събрание през ноември 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Народното събрание не провежда пленарни заседания за времето от 9 до 11 ноември 2016 г. включително.

2. За времето от 9 до 11 ноември 2016 г. включително народните представители не ползват служебен транспорт от Народното събрание, с изключение на дните, в които са участвали в заседания на парламентарните комисии.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 9 ноември 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

8978